Η σχετική ακυρότητα της δικαιοπραξίας

Περίληψη

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η σχετική ακυρότητα της δικαιοπραξίας. Με γνώμονα την κλασική νομική μεθοδολογία αναδεικνύεται η λειτουργική σπουδαιότητα του νομικού αυτού θεσμού και αποσαφηνίζονται τα θεωρητικά του θεμέλια. Εξετάζονται ιδίως η έννοια, η φύση, η δογματική επενέργεια, η θεραπεία της σχετικής ακυρότητας και η σχέση της με λοιπές υποκειμενικώς προσανατολισμένες μορφές ανισχύρου. Στα κύρια πορίσματα της μελέτης καταγράφονται η θεώρηση της σχετικώς άκυρης δικαιοπραξίας ως διαρκώς άκυρης τοιαύτης και η κατ’ εξαίρεσιν αυτεπάγγελτη εκτίμησή της από το δικαστήριο.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Untersuchungsgegenstand ist die relative Nichtigkeit von Rechtsgeschäften. Durch klassische juristische Methodenlehre wird die funktionelle Bedeutung und die theoretischen Grundlagen dieses Rechtsinstituts veranschaulicht. Außerdem werden insbesondere der Begriff, die Rechtsnatur, die dogmatische Wirkung und die Heilung der relativen Nichtigkeit geprüft und auch ihre Beziehung mit anderen personalistisch orientierten Unwirksamkeitsformen. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung sind die Betrachtung des relativ nichtigen Rechtsgeschäfts als ein ständig nictiges Rechtsgeschäft und die Notwendigkeit der ausnähmlichen von Amts wegen Berücksichtigung der relativen Nichtigkeit.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28876
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28876
ND
28876
Εναλλακτικός τίτλος
Die relative nichtigkeit von rechtsgeschaft
Συγγραφέας
Ιωακειμίδης, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Παπανικολάου Παναγιώτης
Παπαχρίστου Αθανάσιος
Αυγουστιανάκης Μιχαήλ
Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δήμητρα
Δακορώνια Ευγενία
Καραμπάτζος Αντώνιος
Λέκκας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Σχετική ακυρότητα; Απόλυτη ακυρότητα; Ελαττωματικές δικαιοπραξίες; Ακυρότητες; Δημόσια τάξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
280 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)