Η βεβαιότητα της αξιώσεως ως προϋπόθεση της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τον ΚΠολΔ

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη της βεβαιότητας της εκτελούμενης αξιώσεως ως προϋπόθεσης της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τα άρθρα 915 και 921 ΙV ΚΠολΔ. Η προϋπόθεση αυτή αφορά στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η περικλειόμενη στον εκτελεστό τίτλο ουσιαστική αξίωση εξαρτάται από αναβλητική αίρεση, αναβλητική προθεσμία ή αντιπαροχή. Στο πρώτο κεφάλαιο (§ 1-2) ερευνάται το θεωρητικό υπόβαθρο του άρθρου 915 (και των άρθρων 918 IV και 924 εδ. α΄). Το δεύτερο κεφάλαιο (§ 3-5) είναι ο πυρήνας της μελέτης. Εξετάζονται διεξοδικά οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 915 εδ. α΄ και γ΄ (§ 3-4), καθώς και το πρόβλημα του τρόπου απόδειξης της πληρώσεως της αναβλητικής αιρέσεως, του όρου ή της προθεσμίας, ιδίως όταν η απόδειξη δεν προκύπτει με μόνο το ημερολόγιο, κατά το άρθρο 915 εδ. β΄ και γ΄ (§ 5). Στο τρίτο κεφάλαιο (§ 6-7) μελετώνται αφενός το χρονικό σημείο ελέγχου της βεβαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 918 IV (§ 6) και αφετέρου οι επιπτώσεις στο κύρος των πράξεων εκτελέσεως επί ελλείψεως της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is the study of the certainty of the claim as a requirement of the enforcement according to the Art. 915 and 921 IV of the Greek Civil Procedure Code (GrCPC). This requirement refers to cases, where the claim that the enforceable document embodies, depends on the fulfillment of a suspensive condition or on due term or on a quid pro quo. In the first chapter (§ 1-2), we examine the theoretical underground of the Art. 915 (and the Art. 918 IV and 924 r 1). The second chapter (§ 3-5) is the core of the thesis. We analyze thoroughly the requirements of implementation of the Art. 915 r 1 and 3 (§ 3-4), as well as the problem of the ways of proving the fulfillment of the suspensive condition or the term or the expiration of the due term, especially when this proof does not arise strictly from the use of the calendar, according to the Art. 915 r 2 and 3 (§5). In the third chapter (§ 6-7), we examine, on the one hand, the issue of the time that the certainty must ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27407
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27407
ND
27407
Εναλλακτικός τίτλος
The certainty of the claim as a requirement of the enforcement according to the greek civil procedure code
Συγγραφέας
Καραμέρος, Στέφανος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Ποδηματά Ευαγγελία
Νίκας Νικόλαος
Καίσης Αθανάσιος
Μακρίδου Καλλιόπη
Αρβανιτάκης Πάρις
Μανιώτης Δημήτριος
Πανταζόπουλος Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αβεβαιότητα; Αξίωση; Αναγκαστική εκτέλεση; Προϋπόθεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)