Ευθύνη για ενέργειες του βοηθού εκπλήρωσης και του προστηθέντος

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η σύγκριση των άρθρων 334 και 922 του ΑΚ τα οποία προβλέπουν ευθύνη από ενέργειες βοηθητικών προσώπων το μεν άρθρο 334 ΑΚ από αθέτηση προϋφιστάμενης υποχρέωσης το δε άρθρο 922 ΑΚ από αδικοπραξίες του βοηθητικού προσώπου. Μετά από σύγκριση της λειτουργίας και των προϋποθέσεων εφαρμογής των δύο διατάξεων συνάγονται τα έξηςσυμπεράσματα: (α) Οι κανόνες αυτοί συγκροτούν ένα υποσύστημα που επιβαρύνει το πρόσωπο με την υποχρέωση αποκατάστασης των ζημιών που προξενούν τα βοηθητικά του πρόσωπα. (β) Το εν λόγω υποσύστημα κανόνων αποτελεί εκδήλωση της γενικότερης αρχής ότι κάθε πρόσωπο οφείλει ναεπιβαρύνεται με τις δυσμενείς συνέπειες της εκούσιας επέκτασης του πεδίου δράσης του. (γ) Οι προϋποθέσεις των δύο διατάξεων δεν ταυτίζονται απολύτως διότι στην περίπτωση του άρθρου 922 ΑΚ απαιτείται επιπλέον ένταξη του βοηθητικού προσώπου στον κύκλο δράσης και κίνδυνων του προστήσαντος. Με τον γνώμονα αυτό διαπιστώνεται και πληρούται -με αναλογία δικαίου- ρυθμιστικό κενό δικαίου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Zweck der Dissertation ist der Vergleich zwischen den Artikeln 334 und 922 des griechischen ZGB die Haftung fur das Handeln von Hufspersonen begründen (Art 334 fur die Störung einen bestehenden Verhältnis Art 922 fur die unerlaubten Handlungen der Hilfspersonen). Nach dem Vergleich der Funktion und den Voraussetzungen beiden Regeln fuhrt die Untersuchung zum folgenden Ergebnisse: (a) Diese Regeln bilden ein Regelungssystem das die Person mit der Verpflichtung zum ersetzen allen durch Handeln von Hilfspersonen eingetretenen Schaden belastet. (b) Dieses System konkretisiert den Grundsatz das jemand mit dem Ersatz allen durch Erweiterung semen Handlungsmoghchkeiten entretenen Schaden belastet werden soll. (c) Die Voraussetzungen den Regeln sind nicht gleich denn Art 922 setzt eine Zuordnung des Vernchtungsgehilfen zum Tätigkeit- und Gefahrenbereich des Geschaftsherrn voraus. Mann kann dan eine Regelungslucke feststehen und -durch Rechtsanalogie- ausfüllen über die Haftung fur Handeln von ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23393
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23393
ND
23393
Εναλλακτικός τίτλος
Haftung fur erfullungs - und verrichtungsgehilfen
Συγγραφέας
Τσολακίδης, Ζαφείριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Δωρής Φίλιππος
Σταθόπουλος Μιχαήλ
Σπυριδάκης Ιωάννης
Παπανικολάου Παναγιώτης
Καρακώστας Ιωάννης
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Ρούσσος Κλεάνθης
Χιωτέλλης Αριστείδης
Αυγουστιανάκης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Ευθύνη; Βοηθός εκπλήρωσης; Προστηθεις; Αποζημίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
432 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)