Η απάτη ως λόγος ακυρωσίας

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη της απάτης ως λόγου ακυρωσίας μιας δήλωσης βούλησης ή μιας δικαιοπραξίας. Μετά την εισαγωγή ακολουθεί το πρώτο μέρος της διατριβής, στο οποίο εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής της ΑΚ 147 εδ. α΄, η οποία αποτελεί τη βασική ρύθμιση του αστικού κώδικα για την απάτη. Στα στοιχεία της παραπάνω νομοτυπικής μορφής εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η απάτη αυτή καθεαυτή, καθώς και τα εμπλεκόμενα στην όλη κατάσταση πρόσωπα. Τέτοιο πρόσωπο αποτελεί και ο «τρίτος» εξαπατών της ΑΚ 147 εδ. β΄, του οποίου προσδιορίζεται η έννοια και επιπρόσθετα παρατίθεται περιπτωσιολογία «τρίτων» που εντοπίζονται σε ποικίλους χώρους του αστικού δικαίου. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, αναλύονται οι έννομες συνέπειες της απάτης και η σχέση τους προς άλλες έννομες συνέπειες. Ως πρώτη έννομη συνέπεια εξετάζεται το δικαίωμα ακύρωσης του εξαπατηθέντος. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η δεύτερη και τελευταία έννομη συνέπεια της απάτης, που είναι το δικαίωμα αποζημίωση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of the doctoral thesis is the study of deceit as ground for rescission of a declaration of will or a juridical act. The introduction is followed by the first part of the thesis, where the prerequisites of Article 147 sub-para a CC (Civil Code) –the basic rule of the civil code for the deceit– are examined thoroughly. Prerequisites of Article 147 sub-para a CC are inter alia the deceit itself as well as the persons involved in the whole situation. The “third party” who deceives according to Article 147 sub-para b CC is such a person. The meaning of the “third party” is given and moreover examples of “third parties” across the civil law are quoted. In the second part of the thesis, the legal consequences of deceit and their relation to other legal consequences are analyzed. First of all the right of the deceived person to rescind, as legal consequence of deceit, is considered. Afterwards the second and last legal consequence of deceit, the right of the deceived person to be com ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28160
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28160
ND
28160
Εναλλακτικός τίτλος
Deceit as ground for rescission
Συγγραφέας
Τσαταλάς, Χρήστος-Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Παπαστερίου Δημήτριος
Λαδάς Παναγιώτης
Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα
Κλαβανίδου Δέσποινα
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Βαλτούδης Αναστάσιος
Δακορώνια Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Απάτη; Εννοιολογικά στοιχεία απάτης; Εξαπατών; Τρίτος εξαπατών; Έννομες συνέπειες απάτης; Δικαίωμα ακύρωσης; Δικαίωμα αποζημίωσης; Σχέση έννομων συνεπειών απάτης προς άλλες έννομες συνέπειες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
304 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)