Επίδραση συστήματος φορέων ακινητοποίησης από αγροτοβιομηχανικά απορρίμματα σε βιοαντιδραστήρα πολλαπλών κλινών στην παραγωγή οίνου και οινοπνεύματος

Περίληψη

Ο κύριος στόχος της διατριβής ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένουσυστήματος για παραγωγή οίνου και οινοπνεύματος, που θα προσφέρειαναμφισβήτητα πλεονεκτήματα όσον αφορά το κόστος της διεργασίας και τηνποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.Στο πρώτο μέρος της διατριβής έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πουαφορά τις βιοτεχνολογικές διεργασίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμεραγια παραγωγή οίνου και οινοπνεύματος. Έμφαση δόθηκε στην αλκοολική ζύμωση, ταπαραγόμενα αρωματικά συστατικά και στην ακινητοποίηση κυττάρων. Επίσης γίνεταιαναφορά στις ιδιαιτερότητες των ζυμώσεων σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.Κατόπιν περιγράφεται το πειραματικό μέρος που πραγματοποιήθηκε και μετάπαρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα όλων των πειραμάτων τηςδιατριβής. Καταρχάς έγινε επιλογή του φορέα ακινητοποίησης. &ς φορείςακινητοποίησης των κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν BSG, που είναι ένααγροτοβιομηχανικό απόρριμμα της ζυθοποιίας φθηνό, άφθονο και κατάλληλο γιατρόφιμα. Έγινε αξιολόγηση διαφόρων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main interest of this thesis was to propose an integrated system for alcoholand wine production, which would be advantageous as far as production cost andproduct quality are concerned.The biotechnological processes concerning wine making and alcoholproduction and particularly alcoholic fermentation, volatile flavour compounds andcell immobilization were reviewed in the first section of this thesis. After adescription of the materials and methods that were used, we continue with the resultsection.Brewer’s spent grains (BSG) a cheap and abundant waste of the brewingindustry has been selected as immobilization support. Several types of BSG (with andwithout chemical treatment) were evaluated and compared as supports for yeastimmobilization, for use in alcoholic fermentation of molasses, in terms of operationalstability, ethanol productivity, quality of the fermentation products, and costeffectiveness of the proposed processes. Finally the untreated BSG were selected asthe most suitable ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26998
ND
26998
Εναλλακτικός τίτλος
Use of agroindustrial waste as immobilization supports for winemaking and alcohol production in a multi stage fixed bed tower bioreacor
Συγγραφέας
Κοψαχείλης, Νικόλαος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κανελλάκη Μαρία
Κουτίνας Αθανάσιος
Τζιά Κωνσταντίνα
Κωμαΐτης Μιχαήλ
Κορδούλης Χρήστος
Μπεκατώρου Αργυρώ
Κουρκουτάς Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ακινητοποίηση; Αλκοολική ζύμωση; Βυνοϋπολείμματα; Οινοποίηση; Παραγωγή αιθανόλης; Πτητικά; Μελάσσα; Μοριακή ταυτοποίηση ζυμών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 226 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)