Μελέτη αποσταγμάτων στέμφυλων και σταφυλής

Περίληψη

Η ποιότητα των αποσταγμάτων σταφυλής ή στέμφυλων σταφυλής είναι το αποτέλεσμασυνδυασμού πολλών παραγόντων. Πρώτα η πρώτη ύλη, η καταλληλότητα της οποίας εξαρτάταιαπό την ποικιλία της αμπέλου, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του αμπελώνα, την ηλικία και τιςδιάφορες φροντίδες για την καλλιέργειά της, το βαθμό ωριμότητας και την υγιεινή κατάσταση τωνσταφυλιών, την τεχνική γλευκοποίησης και οινοποίησης, τα στελέχη των ζυμομυκήτων και οισυνθήκες καλλιέργειάς τους, καθώς και τις συνθήκες συντήρησης των οίνων μέχρι την απόσταξη.Η ποιότητα του αποστάγματος εξαρτάται ακόμα από την τεχνική της απόσταξης, η οποίαπεριλαμβάνει τον τύπο της αποστακτικής συσκευής, την μεθοδολογία, το τρόπο διαχωρισμού τουαποστάγματος σε τρία μέρη: Κεφαλή, Καρδιά και Ουρά, και τις συνθήκες και το χρόνο τηςαπόσταξης.Μετά την παραλαβή συνόλου αποσταγμάτων σημαντικό ρόλο στην σταθεροποίηση τωνπτητικών ουσιών που δημιουργούνται, έχει ο τρόπος ανάμιξής τους και οι συνθήκες παλαίωσης,όπου βασικό ρόλο στη παλαίωση των αποσταγμά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The quality of the grape spirit or grape marc is a combination of several factors. First theraw material, the suitability of which depends on the variety of vines, the soil, climate of thevineyard, age and various care services for the cultivation of the degree of maturity and health ofthe grapes, the winemaking technique, strains of yeasts and their growing conditions andmaintenance conditions of wine by distillation.The quality of the distillate to depend on the technique of distillation, which includes thetype of distillation apparatus, the methodology, how to separate the distillate into three parts: head,heart and tail, and the conditions and time of distillation.After receiving all distillates important role in stabilizing volatile substances generated, ishow the mixing and aging conditions, where the key role in aging of spirits play the quality of thewood of the barrel and the treatments have been made, and the conditions temperature, humidityand ventilation of storage spaceThi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30323
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30323
ND
30323
Εναλλακτικός τίτλος
Study of marc and grape distillates
Συγγραφέας
Τσάμης, Ισίδωρος (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηχριστίδης Νικόλαος
Λιούνη Μαρία
Καπλάνογλου Ε.
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Βύρας Κυριάκος
Σιακαλή Αικατερίνη
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος
Μπακέας Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Στέμφυλα; Σταφυλή; Αποστάγματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 263 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)