Φυσική ραδιενέργεια σε σχέση με την ορυκτολογία, γεωχημεία ουρανίου και θορίου μαγματικών πετρωμάτων από τον ελλαδικό χώρο: συμβολή στη χρήση φυσικών δομικών υλικών

Περίληψη

Η μελέτη της φυσικής ραδιενέργειας των πετρωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά ή διακοσμητικοί λίθοι, όπως ο γρανίτης, η χρήση των οποίων αυξάνεται τελευταία χρόνια, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προστασία από τις ραδιενεργές ακτινοβολίες, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί κάθε κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου. Εκατόν είκοσι τέσσερα γρανιτικά δείγματα από κάθε σημαντικό πλουτωνίτη της Ελλάδας μελετήθηκαν ως προς τις συγκεντρώσεις τους σε ⁴⁰K, ²³²Th και ²³⁸U με χρήση της φασματοσκοπίας ακτίνων-γ. Προκειμένου να αξιολογηθεί ο πιθανός κίνδυνος της χρήσης των παραπάνω πετρωμάτων ως δομικών υλικών, υπολογίστηκαν ορισμένοι συντελεστές δόσης ακτινοβολίας. Αυτοί είναι ο ρυθμός απορροφούμενης δόσης (Da), η ετήσια ισοδύναμη δόση (Ηᴇ), ο δείκτης ενεργότητας (AI) και δείκτης ακτίνων-γ (Iγ). Οι συγκεντρώσεις ραδιενεργών νουκλιδίων, όπως και οι δείκτες δόσης ακτινοβολίας, συγκρίθηκαν με αντίστοιχες τιμές πετρωμάτων από όλο τον κόσμο, με αυτές των εισαγόμενων γρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study of natural radioactivity present in rocks and ornament stones, such as granite, the use of which as building material has been increased over the last years, is an important issue in radiological protection as it provides the possibility to assess any associated health hazard. One hundred twenty four samples from every major pluton of Greece have been studied for their activity concentrations of ⁴⁰K, ²³²Th and ²³⁸U by using gamma-ray spectroscopy. In order to assess the radiological impact of the investigated rocks, absorbed gamma dose rate (Da), annual effective dose (Ηᴇ), activity index (AI) and gamma-ray index (Iγ) were estimated. The above activity concentrations and hazard indices were compared to those of plutonic rock samples from all over the world, to the imported granitic rocks in Greece, as well as to other building materials. It is concluded that the concentration in radionuclides and the radioactivity indices of the granitic rocks of Greece is equal or lower than ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24651
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24651
ND
24651
Εναλλακτικός τίτλος
Natural radioactivity in relation to mineralogy, geochemistry of uranium and thorium of magmatic rocks from Greece: contribution to the use of natural building materials
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Αργύριος του Απόστολος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παπαστεφάνου Κωνσταντίνος
Κορωναίος Αντώνιος
Μισαηλίδης Παναγιώτης
Σολδάτος Τριαντάφυλλος
Στούλος Στυλιανός
Τσικούρας Βασίλειος
Λέξεις-κλειδιά
Φυσική ραδιενέργεια; Γρανιτικά πετρώματα; Ορυκτολογία; Γεωχημεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 283 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)