Κατάθλιψη και γνωστικές διαταραχές στη νόσο του Πάρκινσον: μελέτη με νευροψυχολογικές και ψυχοφυσιολογικές μεθόδους

Περίληψη

Ο στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της κατάθλιψης και των γνωστικών διαταραχών στη νόσο του Πάρκινσον. Σε 43 ασθενείς με τη συγκεκριμένη νόσο χορηγήθηκαν οι εξής νευροψυχολογικές δοκιμασίες HAM-D₁₇, MMSE και Wechsler II, οπότε οι ασθενείς διαχωρίσθηκαν στις εξής 4 ομάδες α) 11 χωρίς κατάθλιψη ή γνωστικές διαταραχές, β) 11 με κατάθλιψη, γ) με γνωστικά ελλείμματα και δ) με συνυπάρχουσα κατάθλιψη και γνωστική έκπτωση. Οι παραπάνω ασθενείς εξετάσθηκαν με οπτικές ψυχοφυσιολογικές μεθόδους ΟΠΔ, ΗΑΓ και κορημετρία. Οι παραπάνω ασθενείς παρουσίαζαν χαμηλές τιμές, όσον αφορά τις παραμέτρους της κορημετρίας, κυρίως την Vcmax και την Acmax, γεγονός το οποίο αποδίδεται σε κεντρικό χολινεργικό έλλειμμα. Περισσότερο χαμηλές τιμές παρουσίαζε η ομάδα με γνωστικές διαταραχές. Με τη μέθοδο της κορημετρίας είναι επίσης δυνατός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην αμιγή άνοια από τη καταθληπτικού τύπου «ψευδοάνοια».

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral thesis is the study of depression and cognitive disorders in Parkinson’s disease (PD). 43 patients with identified PD were examined with the following neuropsychological tests HAM-D₁₇, MMSE and Wechsler II and were divided into four groups: a) 11 patients without depression or cognitive disorders, b) 11 patients with depression, c) 11 patients with cognitive impairment and d) 10 patients with coexisting depression and cognitive decline. They were also examined with visual psychophysiological tests such as VEP, ERG and pupillometry. The PD patients had pathological pupillometric findings compared to normal control subjects, especially in Vcmax and Acmax. This fact may be attributed to a central cholinergic deficit. The patients with cognitive disorders exhibited the most pathological findings. Pupillometry can be used for the differential diagnosis between dementia and depressive “pseudodementia”.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22021
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22021
ND
22021
Εναλλακτικός τίτλος
Degression and cognitive disorders in Parkinson's disease: a study with neuropsychological and psychophysiological methods
Συγγραφέας
Στεργίου, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευροεπιστημών. Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φωτίου Φώτιος
Καραβάτος Αθανάσιος
Φωκάς Κωνσταντίνος
Καρλοβασίτου Άννα
Καπρίνης Γεώργιος
Μποσταντζοπούλου Σεβαστή
Νηματούδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Νόσος Parkinson; Ψυχικές διαταραχές; Κατάθλιψη; Άνοια; Γνωστικές διαταραχές; Νευροψυχολογικές δοκιμασίες; Οπτικές ψυχοφυσιολογικές δοκιμασίες; Κορημετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
160 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)