Αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας

Περίληψη

Στόχος: Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνηθούν πιθανές διαφορές στην επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων του τομέα υγείας και εργαζομένων του τομέα ψυχικής υγείας, να προσδιοριστούν οι παράγοντες που ευθύνονται για την επαγγελματική εξουθένωση στους δύο προαναφερόμενους τομείς και να συγκριθούν τα επίπεδα πιθανής ψυχικής διαταραχής στο προσωπικό του τομέα υγείας και ψυχικής υγείας. Μεθοδολογία: Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 240 εργαζόμενοι του τομέα υγείας και 217 εργαζόμενοι του τομέα ψυχικής υγείας, ηλικίας 41.8± 7.9 ετών, οι οποίοι επιλέχθησαν τυχαία. Το ερωτηματολόγιο Maslach Burnout Inventory (MBI) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της επαγγελματικής εξουθένωσης και το ερωτηματολόγιο Symptoms Rating Scale for Depression and Anxiety (SRSDA) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων. Περιγραφική στατιστική χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή των χαρακτηριστικών του δείγματος. Το t-test χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση των μέσων τιμών των αποτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: The objective of the present study was to investigate possible differences in professional burnout between health care workers in medical and mental health sector, to identify the factors responsible for burnout in the two aforementioned sectors and to compare levels of psychological disturbances in medical and mental health care personnel. Material and methods: The sample constituted of randomly selected 240 workers in medical health sector and 217 in mental health sector, aged 41.8± 7.9 years old. Maslach’s Burnout Inventory (MBI) was used to evaluate burnout and the Symptoms Rating Scale for Depression and Anxiety questionnaire (SRSDA) was used to evaluate psychological distress. Descriptive statistics was initially generated for sample characteristics. T-test was used to compare means of burnout and SRSDA scores between the two health sectors. Regression models were used to identify the factors responsible for burnout and to investigate relation between burnout dimensi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27113
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27113
ND
27113
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of burnout in medical and mental health care professionals
Συγγραφέας
Παπαθανασίου, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Βάιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κλινική Ψυχιατρική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ελίσαφ Μωϋσής
Κυρίτσης Αθανάσιος
Μαυρέας Βενετσάνος
Υφαντής Θωμάς
Δαμίγος Δημήτριος
Δημολιάτης Ιωάννης
Σκαπινάκης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική εξουθένωση; Επαγγελματίες υγείας; Επαγγελματίες ψυχικής υγείας; Ψυχική υγεία; Κατάθλιψη; Ανησυχία; Συνθήκες εργασίας; Επαγγελματική ικανοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)