Σύνθεση και μελέτη της μοριακής και της ηλεκτρονιακής δομής ετεροδιμεταλλικών ενώσεων συναρμογής. Συναρμογή τριοργανοκασσιτερικών παραγώγων πυριδινυλ-2-ιμινο υποκατεστημένων αρωματικών οξέων προς κέντρα μονοσθενούς χαλκού

Περίληψη

Στην πορεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής συντέθηκαν και μελετήθηκαν ετεροδιμεταλλικές ενώσεις που περιλαμβάνουν τετρασθενή κασσιτέρο και μονοσθενή χαλκό. Τα ετεροδιμεταλλικά συστήματα που συντέθηκαν και μελετήθηκαν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούνται από δύο διαφορετικά τμήματα, σε καθένα από τα οποία είναι συναρμοσμένο ένα μεταλλικό κέντρο, μονοσθενής χαλκός στην διιμινική περιοχή και τετρασθενής κασσίτερος στην καρβοξυλική ενώ τα πυριδινυλιμινο βενζοϊκά οξέα, που φέρουν τις παραπάνω ομάδες παίζουν το ρόλο της γέφυρας μεταξύ των δύο μεταλλικών κέντρων τόσο στις υπερχλωρικές [Cu(L)(PPh3)2]ClO4 όσο και στις αντίστοιχες αλογονούχες ενώσεις [Cu(L)(PPh3)X], όπου L ο τριοργανοκασσιτερικός εστέρας των 3- και 4- πυριδινύλ βενζοϊκών οξέων και Χ=Cl, Br, I. Παράλληλα συντέθηκαν και μελετήθηκαν και ενώσεις οι οποίες αποτελούν «θραύσματα» ή είναι πρόδρομες ενώσεις των κύριων της διατριβής. Οι ενώσεις αυτές μελετήθηκαν και χαρακτηρίσθηκαν με τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (IR, UVVis, 1H, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the course of the present study there have been synthesized and studied a series of bimetallic compounds incorporating tetravalent tin and monovalent copper. The heterodimetallic systems studied may be assumed to consist of two parts with a metal centre coordinated in each of them, monovalent copper to the diimine site and tetravalent tin to the carboxylate, whereas the pyridinylimino benzoic acids that bear the above moieties act as bridges between the two metal centres both in the perchlorate [Cu(L)(PPh3)2]ClO4 and the corresponding halogeno compounds [Cu(L)(PPh3)X], where L represents the triorganotin ester of the 3- and 4-pyridinylimino substituted benzoic acids and Χ=Cl, Br, I. Naturally the compounds which may be regarded as “fragments” of the target molecules or are precursors to them have been synthesized and studied. All the compounds were investigated by utilizing spectroscopic techniques (IR, UV-Vis, 1H, 13C and 119Sn NMR both in solution and in the solid state, 119mSn Mo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18786
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18786
ND
18786
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and study of the molecular and electronic structure of heterometallic coordination compounds. Coordination of triorganotin derivatives of pyridinyl-2-imino substituted aromatic acids towards monovalent copper
Συγγραφέας
Τζημόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ακριβός Περικλής
Καραφιλόγλου Παντελεήμων
Χριστοφίδης Αριστείδης
Κοβαλά-Δεμερτζή Δήμητρα
Κουτσολέλος Αθανάσιος
Μπάκας Θωμάς
Σαλίφογλου Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οργανοκασσιτερικές ενώσεις; Μονοσθενής χαλκός; Σύμπλοκα διιμινών; Καρβοξυλικά σύμπλοκα; Κρυσταλλική δομή; Φασματοσκοπία NMR; ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ MOSSBAUER
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
311 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)