Χημεία πλειάδων των Cr, Mn, Fe, Co και Ni με υποκαταστάτες 2-πυρίδυλο οξίμες και 2-πυρίδυλο αλκοόλες: σύνθεση, δομή, χημική δραστικότητα και μαγνητικές ιδιότητες

Περίληψη

Η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός πλειάδων των μετάλλων μετάπτωσης σε ενδιάμεσες οξειδωτικές βαθμίδες αποτελεί σήμερα έναν από τους κύριους ερευνητικούς στόχους πολλών επιστημονικών ομάδων παγκοσμίως εξαιτίας των εφαρμογών που βρίσκουν σε διάφορα πεδία της επιστήμης, όπως στη βιοανόργανη χημεία, στην επιστήμη υλικών, στη μοριακή φυσική και στη θεωρητική χημεία. Οι πλειάδες αυτές περιέχουν πολλές φορές έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ασυζεύκτων ηλεκτρονίων και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από μαγνητικής απόψεως. Αυτό συμβαίνει γιατί μια υψηλή τιμή spin στη θεμελιώδη κατάσταση είναι αναγκαία (άλλα όχι ικανή) συνθήκη, ώστε αυτού του είδους τα μόρια να εμφανίζουν το φαινόμενο του μαγνητισμού μοναδικού μορίου (single-molecule magnetism). Μια ασυνήθιστα υψηλού spin θεμελιώδης κατάσταση είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον ορισμένων σιδηρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων ανταλλαγής μεταξύ των παραμαγνητικών μεταλλικών κέντρων που συνθέτουν τη μεταλλική πλειάδα, ή/και της εκδήλωσης του φαινομένου αμηχανί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

PART ΙThe synthesis and characterization of polynuclear metal complexes containing paramagnetic 3d-metal ions in intermediate oxidation states have gained intense interest due to their applications in several fields of science, i.e. bioinorganic chemistry, material science, molecular physic and theoretical chemistry. These high nuclearity transition metal clusters are one of the growing research subjects in Molecular Magnetism, since, it has been realized that a fairly large ground-state spin value is one of the necessary requirements for molecules to be able to exhibit the phenomenon of single-molecule magnetism. A large spin ground state results from either ferromagnetic (or ferrimagnetic) exchange interactions between the paramagnetic metal centres and/or topologically frustrated antiferromagnetic interactions; the latter are a consequence of geometry of the cluster.PART ΙΙThe general targets of this work are presented in detail. These include: a) the development of new synthetic ap ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27765
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27765
ND
27765
Εναλλακτικός τίτλος
Polynuclear complexes of Cr, Mn, Fe, Co andNi with 2 - pyridyl oximes and 2 - pyridyl alcohols as organic ligands: synthesis, structure, chemical reactivity and magnetic priperties
Συγγραφέας
Σταματάτος, Θεοχάρης (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Περλεπές Σπυρίδων
Ιωάννου Παναγιώτης
Κλούρας Νικόλαος
Μάνεση-Ζούπα Έβη
Ναστόπουλος Βασίλειος
Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος
Πλακατούρας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυπυρηνικά σύμπλοκα μετάλλων μετάπτωσης; Καρβοξυλατο υποκαταστάτες; Μαγνήτες μοναδικού μορίου; Χημεία ένταξης; 2 - πυρίδυλο αλκοόλες; 2 - πυρίδυλο οξίμες; Κρυσταλλικές δομές; Μαγνητικές ιδιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)