Μελέτη της γεωμετρικής και ηλεκτρονιακής δομής νέων τριπυρηνικών μεταλλικών clusters και των συμπλόκων τύπου sandwich αυτών

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από:(i) τη μελέτη της ηλεκτρονιακής δομής, της σταθερότητας, των δομικών χαρακτηριστικών και των μαγνητοτροπικών ιδιοτήτων τριπυρηνικών κυκλικών clusters των λανθανιδών [c-Ln3]+/0/‾ (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Gd, Lu), καθώς επίσης και των αντίστοιχων νιτριδίων τους Ln3N και των ετεροκυκλικών ενώσεών τους με γενικό τύπο [c-Ln3E3]q (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Gd, Lu; E = C, N; q = 0 ή 1) που σχηματίζουν με διάφορα αμέταλλα στοιχεία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη των ιδιοτήτων μαγνητικής απόκρισης (μαγνητοτροπικότητα) των συγκεκριμένων clusters η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως “ερμαφρόδιτη” δεδόμενου ότι τα clusters αυτά εμφανίζουν διαδοχικές διατροπικές (αρωματικές) και παρατροπικές (αντιαρωματικές) ζώνες.(ii) τη μελέτη των δομικών, δεσμικών και φασματοσκοπικών ιδοτήτων και των ιδιοτήτων μαγνητικής απόκρισης των κυκλικών τριπυρηνικών clusters (Cyclic Trinuclear Clusters, CTCs) c-M3(μ2-X)3 (M = Cu, A ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this work, first we report quantum chemical calculations on the molecular and electronic structures, stabilities, bonding features and magnetic properties of model three-membered [c-Ln3]+/0/- (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Gd, Lu), clusters, the free-standing lanthanide nitride Ln3N clusters and the heterocyclic six-membered [c-Ln3E3]q (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Gd, Lu; E = C, N; q = 0 or 1) rings of lanthanide elements. Particular emphasis was given on the “hermaphrodic“ magnetotropicity (diatropicity/paratropicity) of the clusters manifested by the coexistence of succesive diatropic (aromatic) and paratropic (antiaromatic) zones. In a second phase, we studied the structural, bonding, spectroscopic and magnetic response properties of the c-M3(μ2-X)3 (M = Cu, Ag; X = F-, Cl-, Br- or I-) CTCs as well as their adducts with benzene formulated as [c-M3(μ2-X)3]n(C6H6)m (n, m ≤ 2) by means of DFT electronic structure calculations. Special emphasis was given in delineating the controversial nature of th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29401
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29401
ND
29401
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular and electronic structure of novel trinuclear metallic clusters and of their sandwich type adducts
Συγγραφέας
Σταλίκας, Αλέξανδρος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ασλανίδης Παρασκευάς
Καμπανός Θεμιστοκλής
Πλακατούρας Ιωάννης
Χατζηκακού Σωτήριος
Μαλανδρίνος Γεράσιμος
Τσίπης Αθανάσιος
Λαζαρίδης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αρωματικότητα; Υπολογισμοί DFT; Τριγωνικές πλειάδες των λανθανιδίων; Νιτριδομεταλλικές πλειάδες των λανθανιδίων; Μαγνητοτροπικότητα; Βενζόλιο; Υπολογισμοί TD-DFT; Πακτώματα δυαδικών στηλών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)