Διερεύνηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που αποκτούν οι μαθητές από το μάθημα της χημείας κατά την εκπαίδευσή τους και του ρόλου που παίζουν αυτές στην καθημερινή τους ζωή

Περίληψη

Επιδίωξη της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων που αποκτούν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Β΄ τάξης του Λυκείου από το μάθημα της Χημείας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός αναπτύχθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο. Για την κατασκευή του γνωστικού μέρους του ερωτηματολογίου επιλέχθηκαν 57 ερωτήσεις διαφόρων μορφών (σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης) κατανεμημένες σε 16 ασκήσεις. Δύο ομάδες κριτών βοήθησαν στον έλεγχο της εγκυρότητας «αντιπροσωπευτικού περιεχομένου» με την ταξινόμηση των ασκήσεων σε θεματικές ενότητες με βάση (α) το περιεχόμενο των γνώσεων Χημείας και (β) τις γνωστικές δεξιότητες που μετρούν. Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο εντάχθηκαν στις ενότητες «σωματιδιακή σύσταση της ύλης», «χημικά στοιχεία - χημικές ενώσεις», «καύση», «οξείδωση», «εξουδετέρωση», «οξέα - βάσεις - pH» και «διατήρηση της μάζας». Επίσης, με το ερωτηματολόγιο μετρούνται γνωστικές δεξιότητες των μαθητών τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present research was the qualitative and quantitative estimation of knowledge, cognitive skills and attitudes that the 9th and 11th grade students acquire from the Chemistry course. For this purpose an appropriate questionnaire was also developed. The cognitive part of the questionnaire contains 57 questions of various forms (short answer, multiple choice, completion) distributed in 16 exercises. The content validity of the questionnaire was tested by two panels of scientists and science educators who classified the exercises in thematic topics on the basis of (a) the content of chemical knowledge and (b) the cognitive skills that each question measures. The 16 exercises were classified in the thematic topics "particulate nature of matter", "chemical elements - chemical compounds", "combustion", "oxidation", "neutralisation", "acids - bases - pH" and "conservation of mass". The cognitive skills of the students measured by the questionnaire were classified in the levels " ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18383
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18383
ND
18383
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of knowledge, cognitive skills and attitudes that students acquire from the chemistry course in secondary education and their role in students' everyday life
Συγγραφέας
Σάλτα, Αικατερίνη
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τζουγκράκη Χρύσα
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Κασσωτάκης Μιχαήλ
Σπυρέλλης Νικόλαος
Καραλιώτα-Λυμπεροπούλου Αλεξάνδρα
Γαλανοπούλου Κωνσταντίνα
Μυλωνάς Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Γνώσεις Χημείας; Γνωστικές δεξιότητες; Στάσεις απέναντι στη χημεία; Παρανοήσεις; Σωματιδιακή σύσταση της ύλης; Χημική αντίδραση; Νόμος διατήρησης μάζας; Διαφορές φύλου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
285 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)