Οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών: συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας

Περίληψη

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διευθυντή σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών και η συμβολή αυτών στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται θεωρητικά και εμπειρικά. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι να διαφανεί η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στην εκπαίδευση και ειδικά στη σχολική μονάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 299 σχολικές μονάδες και 2062 εκπαιδευτικοί. Συμμετείχε περίπου ο ίδιος αριθμός διευθυντών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλειονότητα του δείγματος εργάζεται πολλά χρόνια και είναι γυναίκες. Διερευνήθηκαν η επικρατούσα κατάσταση στις σχολικές μονάδες, οι αντιλήψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών για τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική τους μονάδα και τη σημασία τους στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, οι απόψεις τους για τους παράγοντες που ευνοούν ή δυσχεραίνουν την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Διαπιστώθηκε ότι ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of our study is the interpersonal relations between principal and teachers and their contribution to the effective operation of the school unit. The subject is approached theoretically and empirically. The basic purpose of the study is to reveal the importance of interpersonal relations in education, and specifically in the school unit. 299 school units and 2062 teachers participated in the survey. About the same number of teachers and principals from elementary and secondary education participated. The majority of the participants works for many years and are female. The study investigates the prevailing situation in the school units, the perceptions of principals and teachers about the interpersonal relations that are developed in their school unit and their importance in the effective operation of school unit, and their opinions on the factors that encourage or impende the growth of interpersonal relations. It was found that the relations between principal and teachers a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25165
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25165
ND
25165
Εναλλακτικός τίτλος
The interpersonal relations between principal and teachers: their contribution to the effective operation of the school unit
Συγγραφέας
Κούλα, Βασιλική (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηδήμου Δημήτριος
Κελπανίδης Μιχαήλ
Μπίκος Κωνσταντίνος
Παπαναούμ Ζωή
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Γκοτοβός Αθανάσιος
Ταρατόρη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπροσωπικές σχέσεις; Διευθυντές; Εκπαιδευτικοί; Αποτελεσματικότητα; Σχολική μονάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
388 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)