Συγκριτική ανάλυση εθνικών συστημάτων καινοτομίας: μοντελοποίηση και πολιτικές

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου ανάλυσης για τη μοντελοποίηση του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας (ΕΣΚ) που θα αποδίδει την εξελικτική πορεία του και τις δομικές ιδιαιτερότητες και τις αλληλεπιδράσεις των συστατικών μερών του, που προκαλούν την αναδυόμενη συμπεριφορά του ΕΣΚ. Ερευνάται το εννοιολογικό πλαίσιο του ΕΣΚ και αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης που εξετάζει τη δυναμική μεταξύ ετερογενών δρώντων σε ένα ΕΣΚ. Υιοθετώντας το μοντέλο των Ν-ελίκων καινοτομίας, θεωρούμε πως πέντε διακριτές έλικες (Κυβέρνηση – Βιομηχανία – Ακαδημαϊκός Τομέας – Κοινωνία –Χρηματοπιστωτικό σύστημα) αλληλεπιδρούν ως οιονεί «συλλογικοί δρώντες» και ορίζουν ευρέως το ΕΣΚ ως ένα σύστημα αλληλεπιδρουσών ελίκων. Αυτοί οι ετερογενείς δρώντες αναπτύσσουν τη συμπεριφορά τους - όσον αφορά στη δέσμευση πόρων - στο πλαίσιο αλληλεξάρτησης και αλληλεπιδράσεων που εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ενεργειών τους. Ως αποτέλεσμα, οι προσδοκίες τους διαμορφώνονται από ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the thesis is the development of a tool for the modeling of the National Innovation System (NIS) that attributes their evolutionary path and the structural peculiarities and interactions of their components, which cause the emergent behavior of NISs. The conceptual framework of the NIS is investigated, and a simulation model is developed to examine the dynamics between heterogeneous actors in a NIS. Adopting the N-tuple helix innovation model, we conceive that five distinct helices (Government – Industry – Academia – Society – Financial system) interact as ‘quasi’ aggregate ‘subsystems-actors’ and define the NIS as a system of interacting helices. These heterogeneous actors develop their behavior - in terms of resource commitment - in the context of interdependencies and interactions that condition the effectiveness and efficiency of their actions. As a result, their expectations are formed from their perception of how other actors, and the system in general, behave. The ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/56984
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56984
ND
56984
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative analysis of national innovation systems: modeling and policies
Συγγραφέας
Βέτσικας, Απόστολος (Πατρώνυμο: Ευστάθιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σταμπουλής Γεώργιος
Radosevic Slavo
Αδαμίδης Εμμανουήλ
Τζερεμές Νικόλαος
Καστέλλη Ιωάννα
Νιαβής Σπυρίδων
Παπαχρήστος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Λέξεις-κλειδιά
Εθνικά συστήματα καινοτομίας; Συγκριτική ανάλυση; Συστημική δυναμική; Μοντελοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.