Αξιόπιστη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη κυκλοφορίας σε αστικά δίκτυα με χωροχρονικά και πολυτροπικά μοντέλα βαθιάς μάθησης εμπνευσμένα από τη θεωρία της κυκλοφοριακής ροής

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνεται ένα πλήρες μεθοδολογικό πλαίσιο και μια συνοδευτική εργαλειοθήκη μεθόδων και εννοιών για την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της κυκλοφορίας σε αστικά οδικά δίκτυα, που στόχο έχουν να αυξήσουν την ακρίβεια, την αξιοποιστία και τη εφαρμοσιμότητα των μοντέλων Βαθιάς Μάθησης στην διαχέιριση κυκλοφορίας βασιζόμενα σε χαρακτηριστικά όπως η πολυτροπικότητα και η αιτιότητα και σε στοιχεία της θεωρίας της Κυκλοφοριακής Ροής. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται ένα πολυτροπικό πλαίσιο πρόβλεψης βασισμένο στην έννοια των Πολυεπίπεδων Δικτύων (Multiplex Networks) για την πρόβλεψη σε αστικά οδικά δικτύα λαμβάνοντας υπόψη χωροχρονικές σχέσεις μεταξύ των δύο εξεταζόμενων μέσων (οδική κυκλοφορία και ζήτηση του μετρό). Προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της πρόβλεψης σε επίπεδο δικτύου, αναπτύσσονται νευρωνικά δίκτυα πολλαπλών εξόδων, βασισμένα στις αρχές της Μάθησης Πολλαπλών Διεργασιών, τα οποία είναι σε θέση να παρέχουν προβλέψεις χρόνων διαδρομής για πολλαπλές διαδρομές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral dissertation, a complete methodological framework and an associative toolkit of methods and concepts are proposed for the problem of short term urban traffic forecasting that aim to increase the accuracy, trustworthiness and actionability of deep learning models for traffic management based on features such as multimodality and causality and on aspects of Traffic Flow Theory. Specifically, a multimodal forecasting framework based on the concept of Multiplex Networks is developed for urban road networks, taking into account spatio-temporal relationships between the two considered modes (road traffic and metro demand). Towards the extension to network-level forecasting, multiplex neural networks based on the principles of Multitask Learning are being developed, which are able to provide travel time forecasts for multiple routes across the network, using a single model and data from multiple traffic data sources. Moreover, to enhance the trustworthiness of the prediction ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/56630
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56630
ND
56630
Εναλλακτικός τίτλος
Traffic theory inspired spatiotemporal and multimodal deep learning models for trustworthy short-term urban traffic forecasting
Συγγραφέας
Φαφουτέλλης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Βλαχογιάννη Ελένη
Γκόλιας Ιωάννης
Γιαννής Γεώργιος
Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος
Σπυροπούλου Ιωάννα
Κοπελιάς Παντελεήμων
Γερολιμίνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Επιστήμη και Τεχνολογία των μεταφορών
Λέξεις-κλειδιά
Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη κυκλοφορίας; Εφαρμοσιμότητα μοντέλου; Πολυτροπική πρόβλεψη; Μάθηση πολλαπλών διεργασιών; Αιτιότητα κατά Granger; Νευρωνικά δίκτυα με βάση τη φυσική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.