Πανεπιστήμιο και αγορά εργασίας: εργασιακές διαδρομές και εργασιακή ικανοποίηση των αποφοίτων οικονομικών τμημάτων

Περίληψη

Η έννοια επαγγελματικές διαδρομές αναφέρεται στις διαφορετικές πορείες που ακολουθούν τα άτομα στον επαγγελματικό τους βίο. Περιλαμβάνει τα διαφορετικά στάδια, τις εμπειρίες, τις εκπαιδεύσεις που δύναται κάποιος να βιώσει κατά τη πορεία της καριέρας του και που συντελούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του. Οι επαγγελματικές διαδρομές διαφοροποιούνται ανάλογα με τους στόχους, τις προτεραιότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου. Η εργασιακή ικανοποίηση αντιπροσωπεύει το επίπεδο ικανοποίησης και ευχαρίστησης που αισθάνεται ένα άτομο από την εργασία του. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η αίσθηση ευχαρίστησης, εκτίμησης και ικανοποίησης που προκύπτει από τα καθήκοντα, το περιβάλλον εργασίας, τις σχέσεις με συναδέλφους καθώς και την αναγνώριση της προσφοράς του στον εργασιακό χώρο. Η εργασιακή ικανοποίηση είναι σημαντική για την ψυχολογική και σωματική ευεξία του ατόμου, για την απόδοση του στην εργασία, την πρόθεση παραμονής στον ίδιο εργασιακό χώρο και τη γενικότερη ευημερία του. Η Δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The concept of professional paths refers to the different trajectories individuals follow in their professional lives. It encompasses various stages, experiences, and trainings that someone may undergo throughout their career, contributing to their development and evolution. Professional paths vary based on individuals' goals, priorities, skills, and interests. Workplace satisfaction represents the level of contentment and enjoyment an individual feels from their job. It includes elements such as the sense of pleasure, appreciation, and satisfaction derived from tasks, the work environment, relationships with colleagues, and recognition of one's contribution to the workplace. Workplace satisfaction is crucial for the psychological and physical well-being of the individual, their performance at work, intention to stay in the same workplace, and overall prosperity. The doctoral dissertation investigates the career paths and job satisfaction of graduates of Economic Sciences and Business ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

El concepto de trayectorias profesionales se refiere a las diferentes trayectorias que las personas siguen en sus vidas profesionales. Incluye diversas etapas, experiencias y capacitaciones que alguien puede experimentar a lo largo de su carrera, contribuyendo a su desarrollo y evolución. Las trayectorias profesionales varían según los objetivos, prioridades, habilidades e intereses individuales. La satisfacción laboral representa el nivel de contento y disfrute que una persona siente en su trabajo. Incluye elementos como el sentido de placer, aprecio y satisfacción derivados de las tareas, el entorno laboral, las relaciones con colegas y el reconocimiento de la contribución al lugar de trabajo. La satisfacción laboral es crucial para el bienestar psicológico y físico del individuo, su rendimiento laboral, la intención de permanecer en el mismo lugar de trabajo y la prosperidad general. La tesis doctoral investiga las trayectorias profesionales y la satisfacción laboral de los graduado ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55674
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55674
ND
55674
Εναλλακτικός τίτλος
University and labour market: career paths and job satisfaction of graduates of economic departments
Universidad y mercado laboral: rutas laborales y satisfacción laboral de los egresados de departamentos económicos
Συγγραφέας
Γαλάνης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Κυπριανός Παντελής
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Αργυρός Γεώργιος
Καραλής Αθανάσιος
Καραμεσίνη Μαρία
Σταμέλος Γεώργιος
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Εργασιακές σχέσεις και Εργασία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Πανεπιστήμιο; Αγορά εργασίας; Εργασιακή ικανοποίηση; Δεξιότητες; Απόφοιτοι οικονομικών σχολών; Ντιουι, Τζων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)