ΛΟ(ΑΤ) εκπαιδευτικοί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες: βιώματα, αντιλήψεις, συνυπάρξεις, μετατοπίσεις και σχετικές ψυχο-κοινωνικές και ψυχο-παιδαγωγικές συνεπαγωγές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή βασίζεται σε μια δια-χρονική (2014 και 2018), δι-επιστημονική, μετά-δομιστική, μετά-αποικιακή, συνοριακή, πολυμεθοδολογική/πολυτροπική και ιδιαίτερα πλαισιοθετημένη προσέγγιση για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ΛΟ(ΑΤ) εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται και βιώνουν τη σεξουαλικότητά τους, τους άλλους, τα πλαίσια όπου εμπλέκονται (ευρύτερο και εκπαιδευτικό) και τους τρόπους διαχείρισης/δράσης τους σε αυτά. Στη βάση του εμπειρικού υλικού παρουσιάζονται οι αλλαγές των αντιλήψεων, βιωμάτων και δράσεων των ΛΟ(ΑΤ) εκπαιδευτικών που έλαβαν χώρα στο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ 2014 και 2018, αναδεικνύοντας συγχρόνως το ρόλο που διαδραμάτισαν οι αλλαγές και οι μετατοπίσεις που έγιναν στο επίπεδο του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, ως μια ψυχοκοινωνική ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση αυτή απλώθηκε σε δύο χρονικές περιόδους (2014 και 2018) και σε δύο επίπεδα για κάθε περίοδο: στο ατομικό επίπεδο αναφορών των ΛΟ(ΑΤ) εκπαιδευτικών και στο ευρύτερο κοινω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral thesis, a cross-temporal (2014-2018), cross-disciplinary, post-structural, post-colonial, border, multimethodological/multimodal approach was employed, to enlighten how LG(BT) Greek educators experience and perceive themselves, others, their contexts (broader and educational) and how they manage their sexuality and related actions within them. Based on empirical data, the thesis presents how these experiences, perceptions and actions, have shifted in a short time period (2014-2018), revealing the role that important transformations/transpositions played deriving from the broader social context, as a psychosocial unit. More specifically, research was spread across two time periods (2014 and 2018) and on two levels for each period: on the level of the individual, specifically LG(BT) educators, and on the broader socio-political level. A wide range of epistemological-methodological choices has thus been applied on this population (numerous qualitative/multimodal methods o ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2025)
DOI
10.12681/eadd/55545
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55545
ND
55545
Εναλλακτικός τίτλος
LG(BT) educators in shifting conditions: experiences, perceptions/conceptions, co-existences, transformations/transpositions and related psycho-social and psycho-pedagogical implications
Συγγραφέας
Καζούλη-Πλαϊτάκη, Ευγενία (Πατρώνυμο: Αλκιβιάδης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Πουρκός Μάριος
Τσιώλης Γεώργιος
Τζανάκης Μανώλης
Δαφέρμος (Δαφερμάκης) Μανώλης
Ζήση Αναστασία
Καντσά Βενετία
Κογκίδου Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Κοινωνική ψυχολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Βίωμα; Borderlands; Κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο; ΛΟ(ΑΤ) εκπαιδευτικοί; Περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες; Ποιοτικές μεθοδολογίες/μέθοδοι έρευνας; Πολυτροπική έρευνα; Σεξουαλικότητα; Ψυχοκοινωνική προσέγγιση; Χαρτογράφηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.