Μορφές ισοδυναμίας χώρων και αλγεβρών τελεστών

Περίληψη

Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι η παρουσίαση και μελέτη μορφών ισοδυναμίας μεταξύ χώρων και αλγεβρών τελεστών. Ασχολούμαστε με ισοδυναμίες τύπου Morita που αντικαθιστούν την έννοια του ισομορφισμού με μια ασθενέστερη αλλά πιο ευέλικτη έννοια. Αυτή μας επιτρέπει να ταυτίζουμε άλγεβρες με ισοδύναμες κατηγορίες αναπαραστάσεων γενικεύοντας το πλαίσιο και τις έννοιες που όρισε αρχικά ο Rieffel για C*-άλγεβρες και von Neumann άλγεβρες, οι Blecher, Muhly και Paulsen για μη-αυτοσυζυγείς άλγεβρες τελεστών και αργότερα ο Ελευθεράκης για δυϊκές (και μη) άλγεβρες τελεστών και για χώρους τελεστών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής ορίζουμε τη Δ-Morita και τη σΔ-Morita ισοδυναμία για άλγεβρες τελεστών και χώρους τελεστών. Χαρακτηρίζουμε τα Δ-ζεύγη και τα σΔ-ζεύγη μέσω των κατηγοριών των αριστερών προτύπων τους και αποδεικνύουμε ότι σΔ-Morita ισοδύναμοι χώροι τελεστών είναι ευσταθώς ισόμορφοι και αντίστροφα. Στη συνέχεια μελετούμε μια ειδική κατηγορία προτύπων υπεράνω αλγεβρών τελεστών, τα rigged ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to present and study equivalence forms between spaces and algebras of operators. We are interested to Morita type equivalences which replace the notion of an isomorphism by a weaker, more flexible, identification. This allows us to identify algebras with equivalent categories of representations, thus generalizing the setting introduced by Rieffel for C*-algebras and von Neumann algebras, by Blecher, Muhly and Paulsen for non-selfadjoint operator algebras and later by Eleftherakis for dual (or not) operator algebras and dual operator spaces. In the first part of this thesis we define Δ-Morita and σΔ-Morita equivalence for algebras and spaces of operators. We characterize Δ-pairs and σΔ-pairs through their categories of left operator modules and we prove that σΔ-Morita equivalent operator spaces are stably isomorphic and vice versa. We continue by studying a special class of operator modules over operator algebras, the so-called rigged modules which generalize t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55532
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55532
ND
55532
Εναλλακτικός τίτλος
Equivalence forms for spaces and algebras of operators
Συγγραφέας
Παπαπέτρος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Ελευθεράκης Γεώργιος
Ανούσης Μιχαήλ
Βλάχου Βάγια
Γεωργίου Δημήτριος
Ζαφειρίδου Σοφία
Καραζέρης Παναγής
Ρόιδος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματική ανάλυση
Λέξεις-κλειδιά
Χώροι τελεστών; Άλγεβρες τελεστών; Morita ισοδυναμία; Ευσταθής ισομορφισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)