Aντίστροφο ηλεκτρομαγνητικό πρόβλημα εντοπισμού κοιλοτήτων και εγκλεισμάτων

Περίληψη

Στη παρούσα διατριβή εξετάζουμε το ευθύ και το αντίστροφο πρόβλημα ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης που προκύπτει από τη μη ομοιoγένεια του σκεδαστή με πλάγια πρόσπτωση. Στο ευθύ πρόβλημα σκέδασης εξετάζουμε την καλή τοποθέτηση του προβλήματος κατά Hadamard στον δυ-διάστατο χώρο λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας του μη ομογενή ή τμηματικά σταθερού σκεδαστή. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια θεωρητική ανάλυση του αντίστροφου προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη το πλάγιο προσπίπτον κύμα και τα μακρινά πεδία που προκύπτουν από τα σκεδασμένα πεδία. Προτείνεται μια αριθμητική μέθοδος επίλυσης του αντίστροφου προβλήματος, βασιζόμενη σε ένα υποκαθορισμένο σύστημα εξισώσεων. Αναπτύσσεται επίσης ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιεί κλασσικές αριθμητικές μεθόδους για τη βελτίωση της σύγκλισης της λύσης, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή της αρχικής πρόβλεψης για τον δείκτη διάθλασης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με ανακατασκευές σε εικόνες για διάφορα παραδείγματα σκεδαστών. Η μελέτη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, we examine the direct and inverse electromagnetic scattering problem which is caused due to the non-homogeneity of the scatterer with an oblique incidence. In the direct scattering problem, we examine the well-posedness of the problem in a Hadamard configurtion in the two-dimensional domain due to the cylindrical symmetry of the non-homogeneous or piecewise constant scatterer. Additionally, we provide a theoretical analysis of the inverse problem, taking into account the obliquely incident wave and the far field patterns resulting from the scattered fields. We propose a numerical method to solve the inverse problem, based on an underdetermined system of equations. An algorithm is also developed that uses classical numerical techniques to improve the convergence of the solution, considering the choice of the initial guess for the refractive index. The results are presented with reconstructions in images for various scattering examples. The study confirms the effec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55355
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55355
ND
55355
Εναλλακτικός τίτλος
Inverse electromagnetic problem of locating cavities and inclusions
Συγγραφέας
Γιόγιακας, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Γκιντίδης Δρόσος
Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος
Χρυσαφίνος Κωνσταντίνος
Γιαννακάκης Νικόλαος
Γεωργούλης Εμμανουήλ
Καραφύλλης Ιάσονας
Μηνδρινός Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Εφαρμοσμένα μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Αντίστροφο πρόβλημα; Διαφορικές εξισώσεις; Ηλεκτρομαγνητισμός; Σκέδαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)