Δια βίου εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων σε πληροφοριακά συστήματα στον τομέα της υγείας

Περίληψη

Στον δημόσιο τομέα, τα συστήματα πληροφοριών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή αποδοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών στους πολίτες. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι να διαθέτουν τις πιο πρόσφατες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δια βίου και συνεχούς εκπαίδευσης.Η δια βίου μάθηση αναφέρεται σε μια συνεχή διαδικασία μάθησης σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, ανεξάρτητα από την ηλικία, το καθεστώς ή το επάγγελμά του. Στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα πρέπει να ενημερώνουν συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εξελίξεις και εξελίξεις στον τομέα. Η συνεχής εκπαίδευση, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε τακτικές, συνεχείς δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες.Η σημασία της δια βίου και συνεχούς κατάρτισης στο δημόσιο τομ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the public sector, information systems play a crucial role in delivering efficient and effective services to the citizens. It is therefore imperative that employees are equipped with the latest knowledge and skills in the field of information systems. This can be achieved through lifelong and continuous training.Lifelong learning refers to a continuous process of learning throughout a person's life, regardless of their age, status or occupation. In the context of information systems, this means that employees in the public sector need to continuously update their knowledge and skills to keep pace with the latest developments and advancements in the field. Continuous training, on the other hand, refers to regular, ongoing training and development activities that are designed to meet specific learning needs.The importance of lifelong and continuous training in the public sector is highlighted by the fact that information systems are constantly evolving. New technologies and techniques ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

En el sector público, los sistemas de información juegan un papel crucial en la prestación de servicios eficientes y efectivos a los ciudadanos. Por lo tanto, es imperativo que los empleados estén equipados con los últimos conocimientos y habilidades en el campo de los sistemas de información. Esto se puede lograr a través de la formación permanente y continua. El aprendizaje permanente se refiere a un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de la vida de una persona, independientemente de su edad, estado u ocupación. En el contexto de los sistemas de información, esto significa que los empleados del sector público necesitan actualizar continuamente sus conocimientos y habilidades para mantenerse al día con los últimos desarrollos y avances en el campo. La formación continua, por otro lado, se refiere a actividades regulares y continuas de formación y desarrollo que están diseñadas para satisfacer necesidades específicas de aprendizaje. La importancia de la formación permanente y ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54055
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54055
ND
54055
Εναλλακτικός τίτλος
Lifelong training of civil servants on information systems in the field of health
Συγγραφέας
Λάλος, Χρήστος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
University of Alicante
Εξεταστική επιτροπή
Roig Vila Rosabel
Antolí Martínez Jordi Manuel
Esteve Faubel José María
Vicent Martines
Elena Sánchez López
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική ➨ Πληροφοριακά συστήματα
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Πληροφοριακά συστήματα; Εκπαίδευση ενηλίκων; Δια βίου εκπαίδευση; Εκπαιδευση Δημοσιων υπαλληλων
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)