Το φαινόμενο της παρέμβασης στις αφηγήσεις γεωργιανών-ελλήνων δίγλωσσων μαθητών: όριο ηλικίας: 6-10 ετών

Περίληψη

Η γλωσσική πολυμορφία είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Σήμερα, σχεδόν ο μισός κόσμος είναι δίγλωσσος ή πολύγλωσσος. Κατά συνέπεια, η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι αντικείμενο διαρκούς συζήτησης και μελέτης.Συνάφεια του θέματος, ερευνητική καινοτομία και καινοτομία: Στην εργασία, προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τις παρεμβολές ως παρενέργεια της διγλωσσίας και συζητήσαμε διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία απόκτησης δεύτερης γλώσσας. Η πρώιμη γεωργιανή-ελληνική διγλωσσία δεν έχει μελετηθεί πρακτικά μέχρι σήμερα. Με τη μορφή της παρούσας εργασίας, η πρώτη απόπειρα μελέτης που παρουσιάζεται στο ψυχογλωσσικό πλαίσιο του προαναφερθέντος ζητήματος καθορίζει την επιστημονική της καινοτομία στον τομέα αυτό.Στόχοι και στόχοι έρευνας, μεθοδολογία έρευνας: Σκοπός της εργασίας ήταν η διεξαγωγή αφηγηματικής μελέτης με γεωργιανούς-έλληνες δίγλωσσους μαθητές, η μελέτη των περιπτώσεων παρεμβολής που εντοπίστηκαν στην ομιλία τους και ο προσδιορισμός του ρόλου της διγλωσσίας στη βελτίω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Linguistic diversity is an integral part of our lives. Today, almost half of the world is bilingual or multilingual. Consequently, bilingualism / multilingualism is a subject of constant discussion and study.Relevance of the topic, research novelty and innovation: In the paper, we tried to study interference as a side effect of bilingualism and discussed various factors related to the process of second language acquisition. Georgian-Greek early bilingualism has not been practically studied until today. In the form of the present paper, the first attempt of a study presented in the psycholinguistic context of the mentioned issue determines its scientific novelty in this field.Research goals and objectives, research methodology: The aim of the paper was to conduct a narrative study with Georgian-Greek bilingual juniors, to study the cases of interference identified in their speech and to determine the role of bilingualism in improving he intercultural competence of students.The structure ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53235
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53235
ND
53235
Εναλλακτικός τίτλος
ინტერფერენციის მოვლენა ქართველ-ბერძენი ორენოვანი უმცროსკლასელების ნარატივებში: ასაკობრივი ზღვარი: 6-10 წლები
The phenomenon of interference in the narratives of Georgian-Greek bilingual juniors: age range: 6-10 years
Συγγραφέας
Μπερίτζε, Τεόνα (Πατρώνυμο: Σιμόνι)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Εξεταστική επιτροπή
Gabunia Kakha
Imedadze Natela
Shabashvili Giuli
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διγλωσσία αλλοδαπών παιδιών
Χώρα
Γεωργία
Γλώσσα
Γεωργιανά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.