Νικηφόρος Χρυσοβέργης: βίος και έργο: μέσα 12ου – αρχές 13ου αι.

Περίληψη

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Νικηφόρου Χρυσοβέργη ἔχει ἤδη προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν μελετητῶν, ὡστόσο δὲν ἔχει ἐκπονηθεῖ μέχρι σήμερα κάποια συγκεντρωτικὴ μελέτη τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου του. Ἡ παροῦσα ἐργασία σκοπεύει νὰ καλύψει αὐτὸ τὸ κενό• νὰ προχωρήσει δηλαδὴ σὲ μία συστηματικὴ διερεύνηση ὅλων τῶν ζητημάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ ζωή, τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο του, στὸ πλαίσιο τοῦ πνευματικοῦ κλίματος τῆς πρωτεύουσας τοῦ Βυζαντίου στὸ β΄ μισὸ τοῦ 12ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 13ου αἰ. Ἀπὸ τὸν 10 αἰ. περίπου καὶ μετὰ ἐμφανίζεται μία μεγάλη βυζαντινὴ «οἰκογένεια», ἡ ὁποία διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στὰ πράγματα τοῦ Βυζαντίου, ὁ «οἶκος» τῶν Χρυσοβέργηδων. Οἱ περισσότεροι ἐκπρόσωποί του ὑπηρέτησαν ἐπὶ ἕξι περίπου αἰῶνες τὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία ὡς φορεῖς σπουδαίων πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωμάτων. Μέλος αὐτοῦ τοῦ βυζαντινοῦ «οἴκου» πιθανῶς ὑπῆρξε καὶ ὁ Νικηφόρος Χρυσοβέργης. Πρόκειται γιὰ σπουδαία πνευματικὴ μορφὴ τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 12ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 13ου αἰ. Πληροφορίες γι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The life and work of Nikephoros Chrysovergis has already provoked the interest of researchers. However, until now there was not a detailed study of his life and his work. The present study aims to fill this gap.From the 10th century appears one large Byzantine "family", which has played an important role in Byzantium, the "family" of Chrysovergis. Most of them served the Byzantine Empire for six centuries as important political and ecclesiastical officers.Nikephoros Chrysovergis was possibly one of them. He served the Orthodox Church at least for 41 years. He was μαΐστωρ τῶν ρητόρων at the so-called Patriarchal School and after the first tragic fall of Constantinople in 1204 he became metropolitan of Sardis until the year 1213. From 1213 and after there is no information for him.His work includes six rhetorical orations, nine Progymnasmata: five μύθους, two ηθοποιίες and two διηγήσεις, one letter and twelve epigrams. In the six rhetorical orations Chrysovergis follows the rules of Byza ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28577
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28577
ND
28577
Εναλλακτικός τίτλος
Nikephoros Chrysovergis: Life and work: Mid-twelfth - early thirteenth century
Συγγραφέας
Αναγνώστου, Μυρσίνη (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Δημητρακόπουλος Φώτιος
Καλαμάκης Διονύσιος
Κατσαρός Βασίλειος
Παϊδάς Κωνσταντίνος
Παναγιώτου Αντώνιος
Πολέμης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Χρυσοβέργης, Νικηφόρος; Βίος και έργο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (554 σ.)
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)