Οι κανόνες του Κοσμά του Μελωδού στην παρακλητική: κριτική έκδοση και σχολιασμός

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε στόχο να παρουσιάσει σε κριτική έκδοση τους κανόνες του βυζαντινού υµνογράφου Κοσµά του Μελωδού στο λειτουργικό βιβλίο της Παρακλητικής. Η µελέτη αυτή δεν περιέλαβε µόνο τους κανόνες του ποιητή, οι οποίοι βρίσκονται στις έντυπες Παρακλητικές (Κρυπτοφέρρης, Ρώµης και Βελούδων) αλλά και ανέκδοτου̋, οι οποίοι παραδίδονται σε χειρόγραφα του Αγίου Όρους, της Κρυπτοφέρρης, του Σινά, της Σόφιας και της Βιέννης. Στο πρώτο µέρος της εργασία̋ αυτή̋ παρουσιάστηκε µε χρονολογική σειρά η σηµαντικότερη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία που έχει σχέση µε τον Κοσµά και η άποψη των ερευνητών για ζητήµατα όπως εάν ο υµνογράφος Κοσµάς είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ποιοι είναι οι βασικοί σταθµοί στη ζωή του και η σχέση του µε τον Ιωάννη ∆αµασκηνό, ποιο είναι το υµνογραφικό του έργο και εάν είναι όντως ο συγγραφέας ενός πεζογραφικού έργου, το οποίο σχολιάζει τα ποιήµατα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας αυτής παρουσιάστηκαν σε κριτική έκδοση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current PhD study aims to present a new research approach to the kanones of the Byzantine hymnographer Kosmas Melodos in the book of Parakletike. The study has included not only the already known kanones from the published editions of Parakletike (of Cryptoferra Rome, Beloudon,) but also unpublished ones that can be found in manuscripts in M. Athos, Cryptoferra, Sina, Sofia and Vienna. In the first part of the study is presented in a chronological order the most important Greek and non Greek bibliography about the life and work of Kosmas. Problems concerning his identity, important aspects of his life, his relationship with Ioannis Damaskenos, his hymnographic work or whether he was (or not) the author of a text commented in the poems of Gregorios Nazianzenos are some of the issues discussed in this section. In the second part of the study are presented twenty kanones which appear under the name of Kosmas in the published edition of Parakletike but also in manuscripts which contain ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44868
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44868
ND
44868
Εναλλακτικός τίτλος
Kanons of Kosmas the Melodist in parakletike: critical edition and commentary
Συγγραφέας
Νικολάου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγιάννης Γρηγόριος
Tocci Raimondo
Τζιάτζη-Παπαγιάννη Μαρία
Δημητρακόπουλος Φώτιος
Παναγιώτου Αντώνιος
Καλαμάκης Δημήτριος
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Βυζαντινή υμνογραφία; Κανόνας; Κοσμάς ο Μελωδός; Παρακλητική; Κριτική έκδοση; Οκτώηχος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
478 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)