Ανάπτυξη δυναμικών προτύπων διαχείρισης καταστροφικών κινδύνων σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας κλειστού βρόχου με διαδικασίες ανακατασκευής και ανακύκλωσης

Περίληψη

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής εξετάζεται η διαχείριση καταστροφικών κινδύνων σε Εφοδιαστικές Αλυσίδες Κλειστού Βρόχου (Closed-loop Supply Chains – CLSCs) με διαδικασίες ανακατασκευής και ανακύκλωσης. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ένα δυναμικό προσομοιωτικό πρότυπο προκειμένου να ελεγχθεί η απόκριση ενός συστήματος CLSC υπό την επίδραση καταστροφικού κινδύνου, εφαρμόζοντας εναλλακτικές πολιτικές μετριασμού των επιπτώσεων του φαινομένου. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η διερεύνηση ενός πλέγματος πολιτικών και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών οι οποίες δημιουργούν ένα βιώσιμο σύστημα CLSC, υπό την επίδραση εναλλακτικών σεναρίων ως προς την ένταση και τη διάρκεια του καταστροφικού φαινομένου. Συνοπτικά, η βιβλιογραφική έρευνα αποσκοπεί στη σκιαγράφηση, ταξινόμηση και αποτίμηση των βασικών παραμέτρων που εξετάζονται και επηρεάζουν το σύστημα κατά τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων σε συνθήκες κινδύνου. Ακολούθως, αναπτύσσεται προσομοιωτικό πρότυπο το οποίο μελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation examines risk/disaster management in Closed-loop Supply Chains (CLSCs) with remanufacturing and recycling processes. More specifically, a dynamic simulation model has been developed in order to check the response of a CLSC system under the influence of a disaster event by employing alternative disaster mitigation policies. The aim of this study is to explore a bundle of policies and identify best practices which favor the creation of a sustainable CLSC under the effect of alternative scenarios in terms of intensity and duration of the disaster event. In sum, the literature review aims to adumbrate, classify and evaluate the basic parameters examined, which affect the system in the processing of supply chains (SCs) under risk/disaster circumstances. Subsequently, a simulation model has been developed, which studies the dynamic behavior of a CLSC system with remanufacturing and recycling processes, in accordance with the methodological approach of the Theory of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51995
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51995
ND
51995
Εναλλακτικός τίτλος
Development of dynamic models for disaster management in closed-loop supply chains (CLSCs) with remanufacturing and recycling processes
Συγγραφέας
Κατσώρας, Ευθύμιος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργιάδης Πάτροκλος
Δημητριάδης Σωτήριος
Μπέσιου Μαρία
Βλάχος Δημήτριος
Μπακούρος Ιωάννης
Βλαχοκώστας Χρίστος
Σαμαρά Ελπίδα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόχου; Διαχείριση καταστροφικών κινδύνων; Δυναμική συστημάτων; Πολιτικές μετριασμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)