Ταξινόμηση σφάγιων και ποιότητα κρέατος ελληνικών χοίρων συναρτήσει γονοτύπου, διατροφής και γεωγραφικής περιοχής

Περίληψη

Το Ποσοστό Άπαχου Μυϊκού Ιστού αποτελεί βασικό δείκτη για την αξιολόγηση της ποιότητας του σφάγιου χοίρων, καθώς και για τον καθορισμό της ταξινόμησης του. Συνεπώς το Ποσοστό Άπαχου Μυϊκού Ιστού πρέπει να εκτιμηθεί με ακρίβεια στη γραμμή σφαγής. Επίσης άλλες δύο μετρήσεις αυτή του pH και του χρώματος του χοίρειου κρέατος προσδιορίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος, που αφορά στην ταξινόμησή του ως φυσιολογικό ή ωχρό-μαλακό-εξιδρωματικό ή ως σκοτεινό-σκληρό-ξηρό. Αρχικός στόχος της διατριβής ήταν η αξιολόγηση δύο μεθόδων εκτίμησης του ποσοστού άπαχου μυϊκού ιστού σε ελληνικά σφάγια χοίρων σε σχέση με την ευρωπαϊκή μέθοδο αναφοράς. Δεύτερος στόχος της διατριβής ήταν η καταγραφή των ζωοτεχνικών χαρακτηριστικών των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και η διερεύνηση της επίδρασης του γονοτύπου, της διατροφής, του μεγέθους εκτροφής και της γεωγραφικής περιοχής στην ποιότητα του σφάγιου.Για τον πρώτο στόχο χρησιμοποιήθηκαν 130 σφάγια χοίρων (65 θηλυκά και 65 αρσενικά), τα οποί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lean Meat Percentage (LMP) is a key indicator for evaluating pig carcass quality, as well as determining carcass classification. Therefore, Lean Meat Percentage must be accurately assessed on the slaughter line. Also, two other measurements of the porcine meat such as pH and color, give a satisfactory assessment of the organoleptic characteristics of meat, regarding its classification as normal or pale-soft-exudative (PSE) or as dark-firm-dry (DFD).The initial objective of the thesis was to evaluate two methods for estimating the percentage of lean muscle tissue in Greek pig carcasses in relation to the European reference method. The second objective of the thesis was to record the zootechnical characteristics of pig farms, as well as to investigate the effect of genotype, diet, farm size and geographical area on carcass quality.To achieve the first objective, 130 pig carcasses (65 females and 65 male) were used, which were measured with two different devices and then cut up according ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53648
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53648
ND
53648
Εναλλακτικός τίτλος
Carcass clasification and meat quality of greek pigs based on genotype, diet and geographical area
Συγγραφέας
Σχοινά, Βασιλική (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Ντότας Δημήτριος
Αγγελόπουλος Σταμάτης
Μπαμπίδης Βασίλειος
Μενεξές Γεώργιος
Σεργάκη Παναγιώτα
Μητσόπουλος Ιωάννης
Γιάννενας Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής ➨ Κτηνοτροφία
Λέξεις-κλειδιά
Ποσοστό Άπαχου Μυϊκού Ιστού; Ταξινόμηση σφάγιων; Ποιοτικά χαρακτηριστικά χοίρειου κρέατος; Μέθοδοι εκτίμησης χοίρειων σφάγιων και κρέατος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)