Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση στην περιοχή της Ηπείρου

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη έλαβε χώρα η διερεύνηση της διαχείρισης πέντε διαφορετικών αποβλήτων (απόβλητο γαλακτοφόρων αγελάδων, απόβλητο πάχυνσης χοίρων, απόβλητο βρωσίμων ελιών, απόβλητο σφαγείου και απόβλητο ελαιοτριβείου) και μιγμάτων αυτών, ούτως ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα μίγματα με τα οποία βιομηχανικοί αναερόβιοι χωνευτές μπορούν να λειτουργήσουν με τη μέγιστη απόδοση όσον αφορά την παραγωγή μεθανίου. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου κατασκευάστηκαν 4 χωνευτές πλήρους ανάμειξης και συνολικού όγκου 50 l για να επιτραπεί η μελέτη μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων και μεγάλων οργανικών φορτίσεων (2.5-4.7 kg πτητικά στερεά ανά m3/d). Ο πειραματισμός χωρίστηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο μέρος μελετήθηκαν μεμονωμένα τα απόβλητα σε διαφορετικές αραιώσεις με νερό (0-80%). Στο δεύτερο στάδιο έλαβαν χώρα συγχωνεύσεις των τριών αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με κτηνοτροφικά απόβλητα σε διαφορετικές αναλογίες μιγμάτων και τέλος στο τρίτο στάδιο μελετήθηκε η ταυτόχρονη χώνευση των αποβλήτων αποκλε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis 5 different farming and agro industrial wastes and wastewaters (lactating cow manure, fattening pig wastes, slaughterhouse wastes, olive mill waste water and table olive waste water) and several mixtures of these, were digested in order to identify the most productive mixtures, when considering methane production per ton of incoming wastes as the most important parameter. In order to achieve the target 4 complete mix stirred reactors were constructed with total volume of 50 liters. The large volume of the treatment vessels was selected in order to allow large volumes of wastewaters to be added daily as well as to allow experimentation with large organic loading rates (2.5-4.7 kgVS/m3d) The experimental process was divided into three stages: In the first stage the study of each waste in different dilutions with water took place (0-80%). In the second stage each of the three agro industrial wastes were co-digested with the farming wastes in different ratios. In the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26796
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26796
ND
26796
Εναλλακτικός τίτλος
Anaerobic digestion of agroindustrial wastes in the region of Epirus
Συγγραφέας
Ζαρκάδας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Πηλίδης Γεώργιος
Αϊβαζίδης Αλέξανδρος
Βουδρίας Ευάγγελος
Τράγκα Θεώνη
Σταμάτης Χαράλαμπος
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Καταπόδης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Αναερόβια χώνευση; Αγροτο-βιομηχανικά απόβλητα; Βιοαέριο; Απομάκρυνση οργανικού φορτίου; Συγχώνευση αποβλήτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
208 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)