Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μαθηματικά: περιεχόμενο και γνωστικοί δείκτες πρόβλεψης

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται το μαθηματικό προφίλ παιδιών με Ειδικές Αναγνωστικές Δυσκολίες (ΕΑΔ) Β´, Δ´ και ΣΤ´ τάξης και συγκρίνεται με τη μαθηματική επίδοση συνομήλικων παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Επίσης, ερευνάται η ύπαρξη μίας υπο-ομάδας παιδιών, με μαθηματικό προφίλ παρόμοιο με αυτό των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά (ΕΜΔΜ). Επιδιώκεται, επίσης, να αναδειχθεί η συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης και των επιτελικών λειτουργιών στην πρόβλεψη της μαθηματικής επίδοσης των παιδιών με και χωρίς ΕΑΔ και στις τρεις τάξεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 134 παιδιά με ΕΑΔ και 147 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Για τη μέτρηση της μαθηματικής τους επίδοσης, τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε πέντε μαθηματικές περιοχές (Απαρίθμηση, Γνώση και Έννοια του αριθμού, Υπολογισμοί, Επίλυση προβλημάτων και Χρόνο) μέσω μαθηματικού κριτηρίου που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της έρευνας. Για την εκτίμηση των γνωστικών παραγόντων χορηγήθηκαν τέσσερα έργα για την αξιολόγηση της εργαζόμενης μνήμης κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study, the mathematical profile of 2nd, 4th and 6th graders with Specific Reading Difficulties (SRD) is examined and compared to the mathematical performance of typically achieving peers. Moreover, the presence of a sub-group with or without RSD, which may resemble the mathematical profile of children with Specific Learning Difficulties in Mathematics (SLDM), is studied. Furthermore, the contribution of working memory and executive functions to the prediction of mathematical performance of children with and without SRD in all three grades, is revealed. 134 children with SRD and 147 typically achieving children participated in the study. Their mathematical performance was measured by their scores in five mathematical areas (Counting, Knowledge and Number Sense, Calculations, Word Problem Solving and Time) derived from a mathematical battery designed for the purposes of the present study. In order to evaluate the cognitive variables, four working memory and two executive ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2024)
DOI
10.12681/eadd/51364
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51364
ND
51364
Εναλλακτικός τίτλος
Specific learning disabilities and mathematics: characteristics and cognitive predictors
Συγγραφέας
Χιδερίδου-Μανδαρή, Αναστασία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Παντελιάδου Σουζάνα
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Μασούρα Ελβίρα
Αντωνίου Φωτεινή
Αργυρόπουλος Βασίλειος
Αγαλιώτης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Ειδική εκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες; Μαθηματικές δεξιότητες; Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά; Δυσαριθμησία; Δυσλεξία; Εργαζόμενη μνήμη; Επιτελικές λειτουργίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.