Σχεδιασμός και αξιολόγηση "Εκπαιδευτικών Νησίδων Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας" ως περιβαλλόντων μη τυπικής μορφής εκπαίδευσης σε αρχαιολογικό μουσείο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει τη δυνατότητα διάδοσης στοιχείων των φυσικών επιστημών, όχι στο συνηθισμένο περιβάλλον του μουσείου επιστημών ή τεχνολογίας, αλλά στο αρχαιολογικό μουσείο. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι υπάρχουσες διεπαφές μεταξύ των πεδίων της αρχαιολογίας και των φυσικών επιστημών στο περιβάλλον ενός ελληνικού αρχαιολογικού μουσείου, έτσι ώστε ο εκθεσιακός τους χώρος να μπορεί να χρησιμεύσει ως πεδίο μη τυπικής εκπαίδευσης και για τη διάδοση των φυσικών επιστημών. Ξεκινώντας με τη διερεύνηση της αναγκαιότητας μιας τέτοιας επιλογής, η οποία ακολουθεί τη διεθνή τάση διεπιστημονικής ερμηνείας μουσειακών συλλογών και διαλόγων μεταξύ μόνιμων συλλογών και προσωρινών εκθέσεων διαφορετικών κλάδων, προσδιορίζονται οι ακόλουθες τέσσερεις διεπαφές: α) αρχαιομετρία, β) συντήρηση αρχαιοτήτων, γ) αρχαία ελληνική επιστήμη και δ) αρχαία ελληνική τεχνολογία και τέχνη. Τέλος, εξετάζεται η σκοπιμότητα σχεδιασμού μιας Εκπαιδευτικής Νησίδας Φυσικών Επιστημών, δηλαδή μιας μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to examine the potentiality of the dissemination of natural sciences not in the usual science museum environment, but in the archaeological museum. The aim is to highlight the existing interfaces between the fields of archaeology and the natural sciences in the setting of a Greek archaeological museum so that its exhibition space can serve as a field for non-formal education for dissemination of natural sciences as well. Starting with the investigation of the necessity of such a choice, which follows the international trend of interdisciplinary interpretation of museum collections and dialogues between permanent collections and temporary exhibitions of different disciplines, it identifies the following four interfaces: a) archaeometry, b) conservation, c) ancient Greek science and d) ancient Greek technology and art. Finally, it examines the feasibility of designing a ‘science educative islet’, a museum structure mainly addressed at groups of kids aged 11-13 y ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51231
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51231
ND
51231
Εναλλακτικός τίτλος
Design and evaluation of "Natural Science Educative Islet" as an environment of non-formal education in an archaeological museum
Συγγραφέας
Γεωργοπούλου, Πόπη του Κανέλλος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Κολιόπουλος Δημήτριος
Γκούσκου Ειρήνη
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Meunier Anik
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Λαμπρόπουλος Βασίλειος
Φιλιππουπολίτη Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική Νησίδα Φυσικών Επιστημών; Διδακτική φυσικών επιστημών; Ερμηνεία Υλικού Πολιτισμού; Αρχαιολογία; Αρχαιολογικό μουσείο; Διαθεματικότητα στο μουσείο; Ανάπτυξη μουσειακών εκθεμάτων; Μουσειολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)