Ανίχνευση προσεγγίσεων του μαθήματος της μουσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση των εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής των νομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίληψη

Η διδασκαλία της Μουσικής Αγωγής, όπως άλλωστε και οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, αποτελεί πρόκληση για τον/την εκπαιδευτικό καθώς οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι πολλές και ποικίλες. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι αναδεικνύει διάφορα ζητήματα τα οποία μπορούν, όχι μόνο να παρεμποδίσουν τον/την εκπαιδευτικό στο να διεξάγει ομαλά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές, τόσο σε ό,τι αφορά την κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου όσο και στην επαφή τους με την μουσική γενικότερα. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να ανιχνεύσει τα ζητήματα αυτά και ταυτόχρονα να αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους διδάσκεται το μάθημα της Μουσικής Αγωγής αλλά και τον βαθμό εφαρμογής τους στην σύγχρονη σχολική πραγματικότητα και συγκεκριμένα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας. Για την διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήσαμε ποσοτική προσέγγιση μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο απάντησαν 73 εκπαιδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The instruction of Music Education, as well as any cognitive subject, consists a challenge for the educator, since the demands of the educational procedure are many and various. This fact seems to point out some issues which can inhibit not only the instructor from conducting smoothly the educational procedure, but also the students from understanding the subject taught and coming into contact with the music in general. The aim of this dissertation is to detect these issues and at the same time, to look for ways with which the lesson of music is taught but also the level of their application in the current school reality, in particular in the Primary Schools of the Region of Western Greece. To carry out the research, we conducted a quantitative approach via electronic questionnaire, which was answered by 73 music teachers and then Descriptive and Inferential statistical analysis with SPSS program. The results of our research have highlighted problematic areas, both in the material and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46944
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46944
ND
46944
Εναλλακτικός τίτλος
Detection of approaches of music lesson in primary education: the case of music educators of the region of Western Greece
Συγγραφέας
Γεωργοπούλου, Αρσινόη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Μουρίκη Αλεξάνδρα
Βάος Αντώνιος
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Χρυσοστόμου Σμαράγδα
Κάβουρας Παύλος
Σωτηροπούλου - Ζορμπαλά Μαρίνα
Καμπεζά Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Μουσική εκπαίδευση; Εκπαιδευτικοί μουσικής αγωγής; Τρόποι διδασκαλίας; Υλικοτεχνική υποδομή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
371 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)