Οι αντιλήψεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την έννοια του απείρου

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας του απείρου μέσα από τη διαισθητική αντίληψη των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου και η πραγματοποίηση μαθηματικών δραστηριοτήτων. Σκοπός της έρευνας είναι η διαμόρφωση μιας τροχιάς μάθησης για το μαθηματικό άπειρο με δραστηριότητες που θα ανταποκρίνονται στα διαφορετικά επίπεδα της σκέψης των μαθητών/τριών. Καθώς δεν υπάρχουν έρευνες στην εκπαίδευση με σκοπό το σχεδιασμό μιας τροχιάς μάθησης. Ο σχεδιασμός μιας μαθησιακής τροχιάς για το άπειρο για μαθητές του δημοτικού σχολείου είναι η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης εργασίας. Μέσω της διατριβής αναδείχτηκε μια τροχιά μάθησης δημιουργώντας τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων. α)Η πρώτη κατηγορία που μπορεί να ανταποκρίνεται στα παιδιά μικρής ηλικίας είναι το ‘‘άπειρο μεγάλο’’ με τη βοήθεια ενός αριθμητικού πλαισίου. β)Η δεύτερη κατηγορία ανταποκρίνεται επίσης στο ‘‘άπειρο μεγάλο’’ αλλά μέσα από μια γεωμετρική αναπαράσταση μέσω της οποία οι μαθητές/τριες έχουν τη δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctoral dissertation the approach of the concept of infinity is attempted through the intuitive perception of the students / three of the primary school and the realization of mathematical activities. The purpose of the research is to formulate a learning trajectory for the mathematical infinity with activities that will correspond to the different levels of thinking of the students / three. As there is no research in education in order to design a learning path. The design of a learning path for infinity for elementary school students is the originality of this work. Through the dissertation, a learning trajectory emerged, creating three categories of activities. a) The first category that can meet young children is the "infinite big" with the help of a numerical framework. b) The second category also corresponds to the "infinite large" but through a geometric representation through which students have the ability to perceive 1: 1 mapping as a method of comparing infinite se ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dans cette thèse de doctorat l'approche du concept d'infini est tentée à travers la perception intuitive des élèves/trois de l'école primaire et la réalisation d'activités mathématiques. Le but de la recherche est de formuler une trajectoire d'apprentissage pour l'infini mathématique avec des activités qui correspondront aux différents niveaux de réflexion des élèves/trois. Comme il n'y a pas de recherche en éducation pour concevoir un parcours d'apprentissage. La conception d'un parcours d'apprentissage à l'infini pour les élèves du primaire est l'originalité de ce travail. À travers la thèse, une trajectoire d'apprentissage a émergé, créant trois catégories d'activités. a) La première catégorie que peuvent rencontrer les jeunes enfants est celle des « infinis grands » à l'aide d'un cadre numérique. b) La seconde catégorie correspond également à l'« infini grand » mais à travers une représentation géométrique à travers laquelle les élèves ont la capacité de percevoir la cartographi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51176
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51176
ND
51176
Εναλλακτικός τίτλος
The perceptions of students of compulsory education about the concept of infinity
Les perceptions des élèves de l'enseignement obligatoire sur le concept d'infini
Συγγραφέας
Τσαμπουράκη, Αγγελική (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Καφούση Σουλτάνα
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Μπαραλής Γεώργιος
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη
Φεσάκης Γεώργιος
Σταθοπούλου Χαρίκλεια
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Αντιλήψεις; Άπειρο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)