Η εφαρμογή του διερευνητικού μοντέλου μάθησης στη σχολική τάξη ως παράγοντα ανάπτυξης των ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων μέσα από το μάθημα της Ιστορίας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί ένα κομμάτι του ευρύτερου ερευνητικού διαλόγου που αφορά στην αξία υιοθέτησης καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στο μάθημα της Ιστορίας σήμερα. Συγκεκριμένα διερευνώνται οι προοπτικές υιο-θέτησης του διερευνητικού μοντέλου μάθησης ως μιας προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης που μπορεί να μεγιστοποιήσει τα μαθησιακά οφέλη από την ενασχό-ληση των μαθητών με το μάθημα της Ιστορίας. Η βιβλιογραφία που ερευνήθηκε καταδεικνύει μια σειρά ωφελειών από την ενασχόληση των μαθητών με τη διε-ρεύνηση στο μάθημα της Ιστορίας, όπως είναι η κινητοποίηση της αυτενέργειας και η αφύπνιση της έμφυτης μαθησιακής αυτενέργειας. Ως μαθησιακά οφέλη στο πλαίσιο της έρευνας, προσδιορίζονται και διερευνώνται η ανάπτυξη των ανώτε-ρων νοητικών δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων, κα-θώς και της δημιουργικότητας αλλά και της ιστορικής σκέψης. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού σχεδιάστηκε μια πολλαπλή μελέτη περίπτω-σης, με τέσσερις εκπαιδευτικούς συμμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current doctoral dissertation is a part of the broader epistemological dialogue concerning the value of adopting innovative learning approaches in history. In particular, the prospects for adopting the Inquiry Based Learning model (IBL) is an issue investigated as a proposed teaching approach that can maximize the learning benefits of students' involvement in History lessons. Literature features plenty benefits derived from students' involvement in active doing-History learn-ing approaches, most of them are related to the mobilization of students’ learn-ing interest and the awakening of their curiosity. As concerns to the context of this current research the improvement of higher order thinking skills, like criti-cal thinking, problem solving, creativity and historical thinking, is considered as the main learning benefit. Thus, we investigate the relation between collabora-tive learning approaches and the expansion of these skills.To achieve this purpose, a multiple case study was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51110
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51110
ND
51110
Εναλλακτικός τίτλος
Implementing inquiry based learning as a means of cultivating higher order thinking skills through teaching history
Συγγραφέας
Σταυριανουδάκη, Αλεξάνδρα του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καλδή Σταυρούλα
Σμυρναίος Αντώνιος
Φιλιππάτου Διαμάντω
Γκόβαρης Χρήστος
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Μαμούρα Μαρία
Κασβίκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης; Ανώτερες Νοητικές Δεξιότητες; Ιστορική σκέψη; Μετασχηματισμός Εκπαιδευτικού Έργου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)