Ανάπτυξη βιοαισθητήρων για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό μυκοτοξινών

Περίληψη

Οι μυκοτοξίνες είναι χημικές ενώσεις που παράγονται από διάφορες οικογένειες μυκήτων των οποίων η συγκέντρωση επιβάλλεται να προσδιορίζεται σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Οι μυκοτοξίνες που συνήθως ανιχνεύονται στα τρόφιμα ανήκουν κυρίως σε τρεις κατηγορίες: αφλατοξίνες, φουμονισίνες, και τριχοθηκίνες, με κύριους εκπροσώπους αυτών την αφλατοξίνη Β1 (AFB1), τη φουμονισίνη Β1 (FB1) και τη δεοξυνιβαλενόλη (DON). Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθόδου ανοσοχημικού προσδιορισμού των τριών μυκοτοξινών χωρίς τη χρήση ιχνηθετών με οπτικό αισθητήρα που βασίζεται στη φασματοσκοπία ανάκλασης λευκού φωτός. Ο αισθητήρας επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο βιομοριακών αντιδράσεων, μέσω της καταγραφής των μεταβολών του φάσματος συμβολής του φωτός που ανακλάται από ψηφίδα πυριτίου που φέρει υμένιο SiO2. O προσδιορισμός πολλαπλών αναλυτών επιτεύχθηκε με τη χρήση ψηφίδων που φέρουν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mycotoxins are chemical compounds produced by various fungal families that constitute a class of substances whose concentration should be determined in several food categories, but also in animal feed, due to the negative effects they have on human and animal health. The mycotoxins that are usually determined in food belong to three main categories: aflatoxins, fumonisins, and trichothecenes, from which the substances most frequently detected are aflatoxin B1 (AFM1), fumonisin B1 (FB1) and deoxinivalenol (DON). In this context, the aim of the present study was to develop a method for the simultaneous label-free immunochemical determination of the three mycotoxins implementing an optical sensor based on white light reflectance spectroscopy (WLRS). The sensor allows monitoring in real-time of biomolecular interactions by monitoring the changes in the interference spectrum reflected from a silicon chip modified with a silicon dioxide layer on which the reaction takes place. The determinat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51069
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51069
ND
51069
Εναλλακτικός τίτλος
Development of biosensors for multiplexed mycotoxins determination
Συγγραφέας
Αναστασιάδης, Βασίλειος του Σωκράτης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου Αναστάσιος
Κακαμπάκος Σωτήριος
Πέτρου Παναγιώτα
Θωμαΐδης Νικόλαος
Ράπτης Ιωάννης
Παπαευσταθίου Ιωάννης
Κόκκινος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μυκοτοξίνες; Δεοξυνιβαλενόλη (DON); Αφλατοξίνη Β1 (AFB1); Φουμονισίνη Β1 (FB1); Οπτικός ανοσοαισθητήρας φασματοσκοπίας ανάκλασης λευκού φωτός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)