Ηγεσία, σχολική κουλτούρα και κοινότητες μάθησης στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του ρόλου των διδασκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αφενός στο επίπεδο των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων του ρόλου τους, στο πλαίσιο της σχολικής κουλτούρας και ηγεσίας, αφετέρου στο επίπεδο της επιτέλεσης του ρόλου. Η θεωρητική προσέγγιση βασίστηκε στο δομολειτουργισμό και στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας συγκροτήθηκε με την εξέταση της έννοιας του κοινωνικού ρόλου, της κουλτούρας και της σχολικής κουλτούρας, της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης και της σχολικής ηγεσίας. Επίσης, μελετήθηκαν βιβλιογραφικά τα καθήκοντα και οι πρακτικές του διδάσκοντα που απευθύνεται σε ενηλίκους. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε μεικτή μέθοδος, με το συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Για την ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε η κοινωνική επισκόπηση με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων. Το ένα ερωτηματολόγιο απευθυνόταν προς τους διευθυντές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και το άλλο προς τους διδά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the doctoral dissertation is to explore the role of teachers in Second Chance Schools on the level of regulatory expectations of their role, in the context of school culture and leadership, and on the level of performance of the role. The theoretical approach was based on the structural functionalism and the theory of social interaction. The conceptual framework of research was set up by examining the concept of social role, culture and school culture, professional learning community and school leadership. The tasks and practices of the adult’s educator were also studied bibliographically. For the aim of the study, the mixed research method was followed: a synthesis of quantitative and qualitative approach. For the quantitative research approach the social survey was chosen with the use of two questionnaires. The first questionnaire was addressed to the principals of the Second Chance Schools and the other was addressed to teachers during the school year 2019-2020. The samp ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
DOI
10.12681/eadd/51014
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51014
ND
51014
Εναλλακτικός τίτλος
Leadership, school culture and learning communities in second chance schools: the role of teachers
Συγγραφέας
Βεργίδου, Αφροδίτη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντή Αμαλία
Καλογιαννάκη Πελαγία
Φωτόπουλος Νικόλαος
Καραλής Αθανάσιος
Κουστουράκης Γεράσιμος
Κυπριανός Παντελής
Μπαμπάλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνικά θέματα
Λέξεις-κλειδιά
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας; Ρόλος; Σχολική κουλτούρα; Σχολική ηγεσία; επαγγελματικές κοινότητες μάθησης; Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.