Αξιολόγηση μεθόδων αστικού σχεδιασμού με στόχο την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο των αναδυόμενων εξυπνων πόλεων

Περίληψη

Με το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού (54%) παγκοσμίως να ζει σε αστικές περιοχές και με την τάση για αστικοποίηση να είναι αυξητική στο εγγύς μέλλον (WHO, 2014), το μέλλον των πόλεων και οι προκλήσεις, που οι αστικές περιοχές καλούνται να διαχειριστούν για να επιβιώσουν, αποτελούν αντικείμενο έρευνας πρωτεύουσας σημασίας. Ο βαθμός ανταπόκρισης των πόλεων στις σύγχρονες προκλήσεις είναι ένα απαιτητικό, σύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα καθώς το μέλλον των πόλεων δεν βασίζεται πλέον στις ιεραρχίες, τους φορμαλισμούς ή τις μαθηματικές εξισώσεις, αλλά προέρχεται από ένα δυναμικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων σχέσεων, των τοπικών δυνάμεων και των αναδυόμενων τάσεων λειτουργίας των πόλεων (πχ. έξυπνες πόλεις) (Schmitt, 2015). Παράλληλα, στις Ευρωπαϊκές πόλεις, η διαχείριση κινδύνων (risk management) σχετίζεται άμεσα με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής (climate change phenomenon), ενώ η ανάγκη για ανθεκτικότητα και ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη στρατηγικών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Considering that the majority of the human population worldwide (54%) lives in urban areas and the trend for urbanization is increasing continuously (WHO, 2014), the future of cities and the challenges, that urban areas have to adress to survive, are in the center of the scientific interest. The response of cities to current challenges is a demanding, complex and multidimensional issue, as the future of cities is no longer based on hierarchies, formalities or mathematical equations, but it functions as a dynamic system, including global relations, local forces and emerging operating trends (e.g. Smart Cities) (Schmitt, 2015). In addition, in European cities, risk management is directly related to climate change (Climate Change Phenomenon), while the need for resilience and development is reflected in the development of Smart Cities Strategies and in the cities’ digital transformation actions (Digital Europe Program 2021-2027, Green Deal 2019).The PhD thesis, following the principles of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50071
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50071
ND
50071
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of urban planning methods towards urban resilience to climate change and risk management in smart city framework
Συγγραφέας
Χονδρογιάννη, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανίδης Γεώργιος
Χασιακός Αθανάσιος
Λιάπη Αικατερίνη
Αργυρίου Αθανάσιος
Συρμακέσης Σπυρίδων
Τσιαμήτρος Δημήτριος
Πολίτη Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Αστικός σχεδιασμός; Κλιματική αλλαγή; Έξυπνες πόλεις; Διαχείριση κινδύνων; Λήψη αποφάσεων; Αστική ανθεκτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)