Η έννοια της φέρουσας ικανότητας στο χωρικό σχεδιασμό και ο ρόλος της ως εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου βιωσιμότητας ενός χωρικού συστήματος

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή προσεγγίζει την Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) ως κεντρικό εργαλείο στον χωρικό σχεδιασμό και στην αξιολόγηση βιωσιμότητας χωρικών συστημάτων, ενσωματώνοντας την εξέλιξη της έννοιας της ΦΙ και τη σύνδεσή της με τη βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ουδετερότητα. Προτείνει μία καινοτόμα ποσοτική μεθοδολογία βασισμένη σε σταθμισμένους δείκτες, με σκοπό τον προσδιορισμό της ΦΙ, αναδεικνύοντας τη σημασία της στον περιορισμό του ανθρωπογενούς αντίκτυπου στα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε εκτενή βιβλιογραφική έρευνα και πρακτική εμπειρία, συνδυάζοντας γνώσεις από πολλαπλούς τομείς και ρόλους, όπως η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της ΕΕ και η συνεργασία με εθνικούς φορείς. Η διατριβή αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια, εξετάζοντας την μετάβαση στην βιώσιμη ανάπτυξη, τα εργαλεία αξιολόγησης βιωσιμότητας, την πρακτική εφαρμογή της ΦΙ, τη νομοθεσία (ειδικά σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας), και μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση γ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral dissertation addresses Carrying Capacity (CC) as a pivotal tool in spatial planning and sustainability assessment of spatial systems, integrating the evolution of the CC concept and its relation to sustainable development and climate neutrality. It proposes an innovative quantitative methodology based on weighted indicators aimed at determining CC, highlighting its importance in mitigating anthropogenic impacts on sensitive island ecosystems. The research methodology is grounded in extensive literature review and practical experience, combining knowledge from various fields and roles, including participation in EU working groups and collaboration with national bodies. Developed across six chapters, the dissertation examines the transition to sustainable development, tools for sustainability assessment, practical implementation of CC, relevant legislation (especially according to the jurisprudence of the Council of State), and a new methodological approach to CC assessment. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54830
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54830
ND
54830
Εναλλακτικός τίτλος
The concept of carrying capacity in spatial planning and its role as an assessment tool for evaluating the sustainability level of a spatial system
Συγγραφέας
Βουλέλλης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Σερράος Κωνσταντίνος
Χανιώτου Ελένη
Κοκκώσης Χαράλαμπος
Μέλισσας Δημήτριος
Παγώνης Αθανάσιος
Ασπρογέρακας Ευάγγελος
Μπακογιάννης Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Αρχιτεκτονική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Ανανεώσιμη ενέργεια, Αειφορία και Περιβάλλον
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Πράσινη και Αειφόρα επιστήμη και Τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιώσιμη ανάπτυξη; Φέρουσα ικανότητα; Τουριστική φέρουσα ικανότητα; Βιώσιμη αστική ανάπτυξη; Κλιματική αλλαγή; Κλιματική ουδετερότητα; Αειφόρος ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)