Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: η συμβολή τους στην ενίσχυση της απασχόλησης, την τοπική ανάπτυξη και ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμών: η περίπτωση του Δήμου Καβάλας

Περίληψη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Σκοπός της είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές επιχειρήσεις ειδικότερα, μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και την τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα, με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ειδικότερα, εξετάστηκε η συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο. Μεθοδολογικά, μελετήθηκαν η ακαδημαϊκή και η επιστημονική βιβλιογραφία, επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ευρωπαϊκές και εθνικές έρευνες και μελέτες. Για τις ανάγκες της έρευνας, πρώτον, αξιολογήθηκαν μελέτες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, δεύτερον, εξετάστηκε το έργο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και, τρίτον, διερευνήθηκε η κατάσταση των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis focuses on the social economy and the social entrepreneurship. Its objective was the study of the contribution of the organizations of social economy and the social enterprises in the strengthening of the employment and the development at local level in Greece, as well as the examination of the role of the European Institutions. More specifically, the doctoral thesis highlights the contribution of the social enterprises in the support of entrepreneurship and the strengthening of the employment of vulnerable groups at local level. Methodologically, the contribution of the academic and scientific bibliography, formal document of the European Union as well as European and National Researches, was meticulously studied. The research primarily, comprised of the assessment of essays for the social entrepreneurship in Greece, secondly, evaluated and examined a project of a European Programme for the establishment of social enterprises in local areas of intervention, and thi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34914
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34914
ND
34914
Εναλλακτικός τίτλος
Social economy and social entrepreneurship in Greece: their contribution in the strengthening of the employment and local development and the role of the european institutions: case study of the municipality of Kavala
Συγγραφέας
Κώστας, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
Τσοτσορός Ευστάθιος
Οικονόμου Χαράλαμπος
Κήπας Μιλτιάδης
Ψημμένος Ιορδάνης
Παπαρίζος Αντώνιος
Μαραβέγιας Ναπολέοντας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική οικονομία; Κοινωνική επιχειρηματικότητα; Απασχόληση; Τοπική ανάπτυξη; Eυρωπαϊκοί θεσμοί; Κοινωνικές επιχειρήσεις; Οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
325 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)