Διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των νέων γεωργών: η περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνάται η επαγγελματική ικανοποίηση των Νέων Γεωργών δηλαδή η θετική συναισθηματική κατάσταση που απορρέει από την αποτίμηση των εργασιακών εμπειριών. Δευτερευόντως, διερευνάται η επαγγελματική δέσμευση των Νέων Γεωργών δηλαδή ο βαθμός αφοσίωσης ή ταύτισης με το επάγγελμα που ασκούν, με παράλληλη διάκριση των λόγων παραμονής σε αυτό. Βάσει ενός πλήρως δομημένου ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε ένα δείγμα 182 Νέων Γεωργών, μόνιμων κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης για την αρχική εγκατάστασή τους στη γεωργία το έτος 2014. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνει περιγραφική στατιστική ανάλυση, μέσα από την οποία σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά των Νέων Γεωργών και εκτιμάται το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης καθώς και της επαγγελματικής δέσμευσης. Επίσης αναδεικνύονται οι τομείς ενδιαφέροντος προς κατάρτιση καθώς και οι παράγοντες επαγγελματικού άγχους. Για τον πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis examines the level of job satisfaction of Young Farmers, i.e. the positive emotional state arising from the assessment of job experiences. Secondly, it examines the job commitment of Young Farmers, that is, their level of dedication to or identification with the occupation they exercise, while at the same time distinguishing the reasons for continuing this occupation. Based on a comprehensively structured questionnaire, a quantitative survey was conducted on a sample of 182 Young Farmers permanently residing in the Regional Unit of Thessaloniki, who were beneficiaries of financial aid granted to assist their initial setup in the agricultural sector in the year 2014. The methodological framework of the survey includes descriptive statistical analysis, which was used to outline the characteristics of Young Farmers and assess their level of job satisfaction and job commitment. The paper also highlights the areas of training interest and factors leading to job stress. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49424
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49424
ND
49424
Εναλλακτικός τίτλος
The level of job satisfaction of young farmers subsidized by european rural measures: evidence from Northern Greece
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Δήμητρα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη
Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Παρταλίδου Μαρία
Σεργάκη Παναγιώτα
Μπουρνάρης Θωμάς
Τσαντόπουλος Γεώργιος
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες ➨ Αγροτική οικονομία και Πολιτική
Λέξεις-κλειδιά
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης; Νέοι γεωργοί; Επαγγελματική ικανοποίηση; Επαγγελματική δέσμευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)