Εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτυακού υλικού των μουσείων για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η αξιοποίηση του διαδικτυακού υλικού ελληνικών Μουσείων σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ώστε να διερευνηθούν αλλαγές τόσο στα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και τη σχέση των μαθητών και μαθητριών με το Μουσείο. Στο Θεωρητικό Μέρος εξετάστηκαν το Μουσείο και το Σχολείο ως φορείς παροχής εκπαίδευσης και ο σκοπός τους. Αναλύθηκαν οι δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Αναφέρθηκαν οι σημαντικοί σταθμοί της συνεργασίας τους και ο ιδιαίτερος ρόλος του/της εκπαιδευτικού μέσα στο σύγχρονο μαθησιακό πλαίσιο και την ανάπτυξη της σχέσης των μαθητών/τριών με το Μουσείο. Παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικές θεωρίες για τη μάθηση, τα βασικά χαρακτηριστικά καθεμιάς και ο τρόπος αξιοποίησής τους στο Σχολείο και το Μουσείο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μάθηση που υιοθετούνται από το Μουσείο. Αποσαφηνίστηκε ο όρος και ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was to exploit the online applications of Greek Museums in primary school students through educational interventions. The aim was to find out changes in both the learning process and the students’ attitudes towards the Museum. In the first Part, the Museum and the School are being investigated as educational institutions, their characteristics and objectives. Also the possibilities of the cooperation between them through the Curriculum were analyzed. The important highlights of their collaboration as well as the special role of the teacher in the modern learning context for the development of the students’ views for the Museum were mentioned. The basic characteristics of educational theories on learning were presented; also the way they apply at the context of School and Museum. Emphasis has been given to the modern approaches of learning adapted by the Museum, which need to be promoted in formal education as well. The role of Information and Communication ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
DOI
10.12681/eadd/49049
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49049
ND
49049
Εναλλακτικός τίτλος
Educational use of the online museum applications for primary school students through educational interventions
Συγγραφέας
Μανώλη, Βάια του Ιωάννης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Σφυρόερα Μαρία
Τσάφος Βασίλειος
Ραγκούση Μαρία
Καμπεζά Μαρία
Κρεζά Μαρία
Οικονομίδης Βασίλης
Σαββαΐδης Στέλιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Διαδικτυακό μουσειακό υλικό; Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας; Εκπαιδευτική παρέμβαση; Δημοτικό σχολείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
532 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.