Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για τη διδασκαλία παιδιών με αυτισμό

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτότυπων εκπαιδευτικών σεναρίων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής αξιοποιώντας το εργαλείο Lego Wedo 2.0. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι σχετίζονται με βασικές έννοιες Ρομποτικής και Προγραμματισμού, αλλά και (Προ)Μαθηματικών, Φυσικής και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Πρωταρχικό στόχο της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης συγκεκριμένου εργαλείου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην μαθησιακή διαδικασία παιδιών με αυτισμό με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής συμμετοχής, του κοινωνικού στάτους και της εμπλοκής τους σε πλαίσια συνεκπαίδευσης. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει δώδεκα (12) Δημοτικά Σχολεία, δεκατέσσερις και συνολικά (14) γενικές τάξεις Δημοτικών αυτών σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ελλάδα), όπου φοιτούσαν συνολικά δεκατέσσερις (14) μαθητές με αυτισμό ενώ στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές των τάξεων, δηλαδή συνολικά 228 μαθητές. Ακολουθείται ο μεικτός ερευνητικός σχεδιασμός με ποιοτικά και ποσοτικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aims to design and implement original Educational Robotics scenarios using Lego Wedo 2.0. The educational objectives are related to basic concepts of Robotics and Programming, but also (Pre)Mathematics, Physics and 21st century skills. The primary objective of the study is to investigate the impact of this specific Educational Robotics tool on the learning process of children with autism with emphasis on the field of social participation, social status and their engagement in inclusive educational contexts. The sample of the survey comprises twelve (12) Primary Schools with fourteen (14) classes of Elementary Schools in Thessaly District (Greece), in which fourteen (14) students with autism attended but all students in the classes participated, bringing together a total of 228 students. We follow the mixed-method research design with qualitative and quantitative research tools for collecting data such as (initial — final assessment, sociometric tests, observation keys, semi- ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47970
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47970
ND
47970
Εναλλακτικός τίτλος
Educational robotics for teaching children with autism
Συγγραφέας
Παπάζογλου, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
Μαυροπούλου Σοφία
Χανιωτάκης Νικόλαος
Βλάχου Αναστασία
Βαβουγυιός Διονύσιος
Αβραμίδης Ηλίας
Πολίτης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαταραχή φάσματος αυτισμού; Εκπαιδευτική ρομποτική; Ειδική αγωγή; Συνεκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
447 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)