Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής: υπερκινητικότητα στα παιδιά και η σχέση της με τις βασικές κινητικές δεξιότητες

Περίληψη

Η έρευνα μελέτησε τη σχέση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) στα παιδιά με τις βασικές Κινητικές Δεξιότητες. Η ΔΕΠ-Υ αποτελεί μία από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες διαταραχές στο μαθητικό πληθυσμό. Από την άλλη η κίνηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής ενός παιδιού. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών ΔΕΠ-Υ και να συγκρίνει το κινητικό τους επίπεδο με το επίπεδο παιδιών ίδιας ηλικίας που δεν έχουν τη διαταραχή. Στο παρελθόν, έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των κινητικών δυσκολιών με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη ΔΕΠ-Υ. Φαίνεται ότι, τα παιδιά με προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες που αφορούν τις κινητικές τους δεξιότητες. Στην παρούσα έρευνα, εξετάστηκαν οι κινητικές δεξιότητες 200 παιδιών με τη βοήθεια δύο διεθνώς αναγνωρισμένων κινητικών δοκιμασιών, του Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency-2 και του Test of Gross Motor Development- Urlich. Τα 100 παιδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research attempted to study the relationship between Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder and Movement skills. Research’s aim was to examine whether children with ADHD have movement disabilities and to compare their movement with the one of children without ADHD. In the past, researches have shown that there is a correlation between movement disabilities such as Developmental Disorder of Motor Coordination with Learning Disabilities and ADHD. It seems that children with movement disorders, face also learning or behavioral problems. In the present study, we tested 200 children's movement skills using two internationally recognized moving tests, the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2 and the Test of Gross Motor Development-Urlich. 100 children who participated in the survey had ADHD and other 100 did not. The statistical analysis showed that there are significant differences in the movement skills of children with ADHD and children without. Τhe differenc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45753
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45753
ND
45753
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship between children with ADHD and motor skills
Συγγραφέας
Νικολαΐδου, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Λεωνίδας)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Τσαπακίδου Αγγελική
Παυλίδης Γεώργιος
Παλαιολόγου Νεκταρία
Γιαννούλη Βασιλική
Σαρρής Δημήτριος
Γιαγκαζόγλου Παρασκευή
Γρούϊος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
171 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)