Οι αντιλήψεις και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στην πορεία εξέλιξης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: 1985-2014

Περίληψη

Βασικός σκοπός της παρούσης διατριβής είναι η συγκριτική διερεύνηση των αντιλήψεων των εμπλεκόμενων με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την υλοποίησή της. Για το σκοπό της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 7 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς (“παλιοί”) που υλοποίησαν προγράμματα ΠΕ άτυπα, πριν τη θεσμοθέτησή της και 13 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς (“νέοι”) που υλοποίησαν αντίστοιχα προγράμματα κατά τη θεσμική περίοδο-Δεκαετία Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΔΕΑ), με στόχο τον εντοπισμό αλλαγών, μεταβολών, εξελίξεων ή μετασχηματισμών στην πορεία της. Για τη συλλογή των δεδομένων ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ η ανάλυσή τους έγινε με βάση το μεθοδολογικό σχεδιασμό της θεμελιωμένης θεωρίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης οι “παλιοί” εκπαιδευτικοί ωθούνται στην ενασχόληση με την ΠΕ από αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά και το αντικείμενό της, που συνιστούν κίνητρα εσωτερικά με εσωτερικό σημείο ελέγχου συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this doctoral thesis is the comparative investigation of secondary education teachers’ perceptions on Environmental Education (EE) implementation. For the research purpose, 7 secondary teachers (“old" teachers) who implemented EE before its institutionalization and 13 secondary teachers ("new" teachers) who implemented EE during the Decade of Education for Sustainable Development (DESD) were interviewed, in order to identify changes, developments or transformations through its progression. The semi-structured interview has been used as a research tool for data collection while data analysis process has been done on the basis of the Grounded Theory approach. According to the results of the study, "old" teachers were encouraged to engage in EE due to their love and interest for children and the subject matter of EE. These constituted intrinsic motivations with internal perceived locus of causality. Through EE Programs (EEPs) they have expressed their own emotional, educat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47873
ND
47873
Εναλλακτικός τίτλος
Attitudes and professional characteristics of educationalists involved in environmental education between 1985 and 2014
Συγγραφέας
Ντόνα, Ειρήνη του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος
Ράγκου Πολυξένη
Μαλανδράκης Γεώργιος
Δημητρίου Αναστασία
Χρηστίδου Βασιλεία
Μπιρμπίλη Μαρία
Γαβριλάκης Κωνσταντίνος
Τσεβρένη Ίριδα
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Κίνητρα εκπαιδευτικών; Στόχοι; Εμπόδια; Ρόλος εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 270 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)