Επίδραση φυσιολογικών και παθολογικών παραγόντων σε αιματολογικές παραμέτρους των μηρυκαστικών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στην αξιολόγηση φυσιολογικών παραγόντων, που δρουν πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των δειγμάτων αίματος καθώς και παθολογικών παραγόντων, που μπορούν να επηρεάσουν τις αιματολογικές παραμέτρους των μηρυκαστικών. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν και αξιολογήθηκε η δράση τριών φυσιολογικών παραγόντων, δύο προαναλυτικών (ηλικία, βιταμίνη Β12- λειτουργία μεγάλης κοιλίας) και ενός αναλυτικού (μέθοδος), καθώς και ενός παθολογικού παράγοντα (Anaplasma phagocytophilum). Στο Κεφάλαιο Ι, ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία που αφορά στους παράγοντες που μεταβάλλουν τις τιμές των αιματολογικών παραμέτρων των μηρυκαστικών. Πιο συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ανάλυση των δειγμάτων του αίματος και μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα των αιματολογικών εξετάσεων. Επιπλέον αναφέρονται οι κυριότεροι παθολογικοί παράγοντες που προκαλούν ποσοτικές και μορφολογικές μεταβολές των κυττάρων του αίματος των μηρυκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aimed to assess the effect of physiological factors that act before or during the complete blood count analysis, as well as pathological factors which can affect the hematological variables of ruminants. Among these factors, three physiological, two pre-analyticals (age, B12-rumen function) and one analytical (method), as well as one pathological factor (Anaplasma phagocytophilum), were selected and assessed. In Chapter I, the literature regarding the factors having an impact on the values of the hematological variables of ruminants are thoroughly reviewed. More specifically, factors acting at the pre-analytical, analytical or post-analytical phase and could alter the results of hematological variables are reported. In addition, the main pathological factors that affect blood cell counts and morphology of ruminants and the changes that are observed are presented. Their classification is based on the type of cells that undergo the most significant changes. In Chapter II, B12 ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
DOI
10.12681/eadd/47772
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47772
ND
47772
Εναλλακτικός τίτλος
Physiological and pathological factors affecting the hematological variables of ruminants
Συγγραφέας
Κατσόγιαννου, Ελένη του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Κλινική Παθολογική. Εργαστήριο Διαγνωστικό
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασίου Λαμπρινή
Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος
Πολυζοπούλου Ζωή
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Παπατσίρος Βασίλειος
Κατσούλος Παναγιώτης - Δημήτριος
Παρδάλη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Φυσιολογικοί παράγοντες; Παθολογικοί παράγοντες; Αιματολογικοί παράμετροι; Μηρυκαστικά; Βιταμίνη Β12; Μέθοδος μικροσκοπικής εξέτασης αίματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.