Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες

Περίληψη

Βασικός σκοπός της διατριβής ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διεξαγωγήκαι η αξιολόγηση ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκωνστις νέες τεχνολογίες και σε περιβάλλοντα μάθησης, γνωστικής μαθητείας καιδιερεύνησης.Τα ερωτήματα που διερευνήθηκαν ήταν αν και κατά πόσο το εκπαιδευτικόπρόγραμμα που σχεδιάστηκε (1) ικανοποίησε τις ανάγκες τωνεκπαιδευόμενων, (2) τους παρακίνησε, (3) συρρύθμισε τη συμπεριφορά τουςκαι (4) συνετέλεσε στη διατήρηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων πουαποκτήθηκαν από αυτούς μετά τη λήξη του προγράμματος.Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 100 εκπαιδευόμενοι (άντρες καιγυναίκες) ηλικίας 30 έως 59 ετών διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου. Βάσειερωτηματολογίου διερεύνησης των αναγκών των εκπαιδευόμενων,αναπτύχθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα “ΣΤΟΑ on-line”, η οποίαπεριλάμβανε τρεις κύκλους μαθημάτων (Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο,Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) που ολοκληρώθηκαν σε διάστημα 3 εβδομάδων.Για να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποιησης αναγκών, η συρρύθμιση τηςσ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41675
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41675
ND
41675
Εναλλακτικός τίτλος
The distance education and lifelong learning in adult education
Συγγραφέας
Μανωλάς, Μάριος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαλβαράς Ιωάννης
Κολιάδης Εμμανουήλ
Ράπτης Αριστοτέλης
Βρεττός Ιωάννης
Μπαμπάλης Θωμάς
Φυριππής Εμμανουήλ
Φασούλης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων; Εκπαιδευτική πλατφόρμα; Γνωστική μαθητεία; Ικανοποίηση και διερεύνηση αναγκών; Παρακίνηση; Συρρύθμιση συμπεριφοράς; Αποδοτικότητα προγράμματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
235 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)