Πως αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στις στάσεις, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές τους, οι εκπαιδευτικοί και τα εν ενεργεία στελέχη της εκπαίδευσης, που έχουν εμπλακεί σε μεταπτυχιακές σπουδές με κατεύθυνση στην ηγεσία - διοίκηση στην εκπαίδευση

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τις επιδράσεις των μεταπτυχιακών σπουδών με κατεύθυνση στην Ηγεσία – Διοίκηση της Εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης που συμμετέχουν ή έχουν αποφοιτήσει από αυτά. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να ανιχνεύσει αν με την μεταπτυχιακή εκπαίδευση α) οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές αλλάζουν στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές και είναι σε θέση να εφαρμόσουν μετασχηματιστική και κατανεμημένη ηγεσία στο σχολείο, β) είναι εφικτό να αναπτυχθούν δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας και να καλλιεργηθούν ηγετικά χαρακτηριστικά και γ) επιτυγχάνεται η κατανόηση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής και η ανάπτυξη πρακτικών προς αυτή την κατεύθυνση στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης, διερευνάται κατά πόσο είναι σημαντικό οι διευθυντές σχολείων να είναι πιστοποιημένοι στην ηγεσία – διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Η έρευνα διεξήχθη ποιοτικά μέσω ημιδομημένης συνέντευξης και ποσοτικά με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral dissertation examines the effects of postgraduate studies in the field of Leadership - Education Management on teachers and education executives who participate or have graduated from them. In particular, the present study attempts to identify whether postgraduate education a) teachers and principals change attitudes, perceptions and practices and are able to implement transformational and distributed leadership in school, b) it is possible to develop effective leadership skills and Leadership characteristics are cultivated and c) the understanding of modern educational policy and the development of practices in this direction in the school environment are achieved. It is also being investigated whether it is important for school principals to be certified in the leadership - management of educational units. The survey was conducted qualitatively through a semi-structured interview and quantitatively using a questionnaire. The research showed that the attitudes, perception ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47632
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47632
ND
47632
Εναλλακτικός τίτλος
How do teachers and current education executives, who have been involved in postgraduate studies in the field of leadership-management in education, perceive the changes in their attitudes, perceptions and practices?
Συγγραφέας
Κοκκόρη, Αθηνά του Λουκάς
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπαγάκης Γεώργιος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Καραλής Αθανάσιος
Ιορδανίδης Γεώργιος
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Καρακατσάνη Δέσποινα
Φωτόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ηγεσία στην εκπαίδευση; Μετασχηματιστική; Κατανεμημένη; Μεταπτυχιακά; Αποτελεσματικός ηγέτης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
369 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)