Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και του ηγετικού προτύπου που υιοθετεί ο διευθυντής - ηγέτης στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης

Περίληψη

Η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν τη βάση μιας κοινωνίας «κάτω από τη λειτουργική της υποχρέωση»• για τον λόγο αυτόν, η αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων, που συνιστούν κύτταρα του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι αναγκαία συνθήκη για τη μελλοντική ευημερία της. Από την ισχύουσα θεωρητική και ερευνητική ανασκόπηση έχει διαφανεί ότι σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση αυτού του επιτεύγματος μπορεί να παίξει ο σχολικός Διευθυντής, εφόσον λειτουργήσει ως ηγέτης, διαθέτοντας ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και εκπληρώνοντας με ευθύνη το έργο του.Με βάση την ανωτέρω διαπίστωση, η κύρια ερευνητική υπόθεση που εξετάζεται στην παρούσα ερευνητική μελέτη διατυπώνεται ως ακολούθως: «Η συναισθηματική νοημοσύνη του «Διευθυντή-Ηγέτη» μιας σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ηγετικό πρότυπο που υιοθετεί επιδρούν ευνοϊκά στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης». Τα ηγετικά πρότυπα που διερευνώνται στην ανά χείρας ερευνητική μελέτη είναι αρχικά το Γραφειοκρατικό –που μαζί με τον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Education in general and the educational process itself lay the foundations for a society set on fulfilling its functional role. Thus, the effective management of school units, which comprise cells of public administration, is a prerequisite for its future prosperity.It has been shown throughout existing theoretical and research reviews that the School Headmaster might play a major role in achieving the aforementioned goal, as he acts as a leader and possesses abilities, skills and knowledge, which help him carry out his work in a responsible manner.Based on this claim, the main case study examined within the present research is as follows: “The Emotional Intelligence of a ‘Headmaster-Leader’ of a Secondary School unit and the leadership models he adopts, which positively influence effective management”.The leadership models examined in this research are, first of all, the Bureaucratic-which, along with full centralization, have been governing the Greek educational system for years-th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44064
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44064
ND
44064
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of emotional intelligence and the leadership model adopted by the headmaster - leader on the effectiveness of management
Συγγραφέας
Χατζηαγγελάκη, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Κέφης Βασίλειος
Τσίρης Παναγιώτης
Μπάλτα Ευαγγελία
Μπέσιλα - Βήκα Ευριδίκη
Κτιστάκη Σταυρούλα
Καμινάρη Ολυμπία
Σταυρουλάκης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση της εκπαίδευσης; Εκπαίδευση; Σχολική Μονάδα (Γυμνάσιο-Λύκειο); Διευθυντής-Ηγέτης; Ηγεσία; Συλλογικά Πρότυπα Ηγεσίας; Συναισθηματική νοημοσύνη; Αισθησιακή Νοημοσύνη; Αποτελεσματικότητα; Κοινωνική Παιδεία; Διευθυντής-Κοινωνικός Λειτουργός; Φωτισμένος ηγέτης; Διαλογική Ηγεσία; Διευθυντολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)