Η διδακτική της διαγλωσσικής μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: ιστορική και συγχρονική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών, το προφίλ των διδασκόντων και οι διδακτικές προσεγγίσεις στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της μεταφρασεολογίας και συγκεκριμένα της διδακτικής της μετάφρασης, και επικεντρώνεται σε μια σειρά από αναπάντητα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία αφορούν τη διδασκαλία της μετάφρασης όπως αυτή πραγματοποιείται στον ελληνόφωνο χώρο. Σκοπός της είναι η διερεύνηση ζητημάτων που συνδέονται με τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταφραστών στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τους διδάσκοντες μετάφραση και το επιστημονικό τους προφίλ, και, τέλος, με τις διδακτικές προσεγγίσεις που συναντώνται στη βιβλιογραφία των ελληνόφωνων μεταφρασεολόγων. Η πρωτοτυπία της έγκειται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει, μέσα από μια σειρά ποσοτικών απογραφικών ερευνών, δεδομένα αναφορικά με ζητήματα τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί επαρκώς στον ελληνόφωνο χώρο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διατριβής παρουσιάζονται τέσσερις επιμέρους έρευνες: μια διαχρονική έρευνα από την οποία προκύπτει μια επισκόπηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταφρασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis, entitled Didactics of interlingual translation in the Greek-speaking countries: historical and cross-sectional study of the programmes, the profile of translator trainers and the teaching approaches in the Greek-speaking literature belongs to the field of translation studies and specifically to the field of translation didactics. It focuses on a series of hitherto unanswered questions related to the teaching of translation practised in the Greek-speaking countries. Its purpose is to explore issues related to the education and training of translators in Greece and Cyprus, translator trainers and their academic profile, and finally, the various teaching approaches found in the literature of Greek-speaking translatologists. Its originality lies in the fact that it collects, through a series of quantitative census surveys, data on issues that have not been adequately studied to date in the Greek-speaking countries. The research presented concerns four areas: a longitu ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Die vorliegende Dissertation mit dem Titel Didaktik der interlingualen Übersetzung im griechischsprachigen Raum: eine historische und synchronische Untersuchung der Studienprogramme, das Profil der Lehrenden und die didaktischen Ansätze in der griechischsprachigen Fachliteratur gehört zum wissenschaftlichen Bereich der Übersetzungswissenschaft und insbesondere zum Bereich der Übersetzungsdidaktik, und untersucht eine Reihe offener Fragen im Zusammenhang mit der Didaktik der Übersetzung im griechischsprachigen Raum. Das Ziel ist dabei, die Aus- und Weiterbildung von ÜbersetzerInnen in Griechenland und Zypern zu erleuchten, unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen Profils der Übersetzungslehrenden sowie der verschiedenen didaktischen Ansätze, so wie sie sich in der Fachliteratur griechischsprachiger Übersetzungswissenschaftler abzeichnen. Die Originalität dieser Dissertation liegt in der Tatsache, dass durch eine Reihe quantitativer Vollerhebungen Daten zu bisher kaum untersuchten T ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47589
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47589
ND
47589
Εναλλακτικός τίτλος
Didactics of interlingual translation in the greek-speaking countries: historical and cross-sectional study of the programmes, the profile of translator trainers and the teaching approaches in the greek-speaking literature
Didaktik der interlingualen Übersetzung im griechischsprachigen Raum: eine historische und synchronische Untersuchung der Studienprogramme, das Profil der Lehrenden und die didaktischen Ansätze in der griechischsprachigen Fachliteratur
Συγγραφέας
Λάμπρου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βηδενμάιερ Ανθούλα
Γραμμενίδης Συμεών
Φλώρος Γεώργιος
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
Αναστασιάδη Μαρία - Χριστίνα
Τσοκακτσίδου Δήμητρα
Λουπάκη Ελπίδα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική της μετάφρασης; Εκπαίδευση μεταφραστών; Κατάρτιση μεταφραστών; Διδάσκων/-ουσα μετάφραση; Προσεγγίσεις διδακτικής της μετάφρασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
450 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)