Μετάφραση και επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η καταγραφή των προσαρμοστικών τεχνικών και στρατηγικών που υιοθετούνται στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων προς το αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριο. Αρχικά, εξετάσαμε τους τρόπους απόδοσης του περιεχομένου και της αρχιτεκτονικής δομής των δικτυακών τόπων συσχετίζοντάς τους με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών. Στη συνέχεια, αναζητήσαμε τα γλωσσικά μέσα προτροπής που επιλέγονται για το ελληνικό κοινό και εντοπίσαμε τις ευρύτερες στρατηγικές προτροπής που υιοθετούνται. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των τρόπων απόδοσης του οπτικορητορικού σχήματος της μεταφοράς. Υιοθετήσαμε ένα αιτιολογικό ερευνητικό μοντέλο επιχειρώντας να συσχετίσουμε την επιλογή των προσαρμοστικών τεχνικών με το πολιτισμικό υπόβαθρο των αποδεκτών. Από την ανάλυση αναδύθηκε μία τάση διατήρησης της μακροδομής και πολιτισμικής προσαρμογής της μικροδομής του δικτυακού τόπου.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the observation of the adaptation techniques and strategies that localisers adopt in the framework of international corporate website localisation when addressing an english, french and greek audience. We examined the way website content and format is transferred in relation to the addressees' cultural characteristics. Then we tried to find out which verbal means of persuasion are selected with a greek audience in mind and we recognised two main strategies of persuasion. Our main focus was on the study of the metaphorical figure of speech both on a verbal and a nonverbal level of analysis. In our attempt to observe the way optical and verbal metaphors are transferred from one locale to the other we adopted a causative research model which allowed for the connection of adaptation techniques with the receivers' cultural background. The analysis revealed a tendency of maintaining the macrostructure and culturally adapting the microstructure of the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33168
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33168
ND
33168
Εναλλακτικός τίτλος
Translation and website localisation
Συγγραφέας
Χαραλαμπίδου, Παρθένα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνεία και Μετάφραση
Εξεταστική επιτροπή
Νενοπούλου-Δρόσου Αντωνία
Γραμμενίδης Συμεών
Κοκκώνης Μιχαήλ
Παπαδήμα Μαρία
Δημητρούλια Ξανθίππη
Κουρδής Ευάγγελος
Κανελλιάδου Πολυξένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επιχώρια προσαρμογή διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων; Πολυδιάστατη μετάφραση; Απόδοση οπτικογλωσσικής μεταφοράς; Σημειολογία; Μετάφραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
505 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)