Οζώδης δερματίτιδα των βοοειδών: ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών επιτήρησης σε εκτροφές που εφαρμόστηκε εμβολιασμός και διερεύνηση της παρεχόμενης παθητικής ανοσίας στους μόσχους

Περίληψη

Η χρήση ζωντανών εμβολίων ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης με στέλεχος Neethling, για την ανοσοποίηση των βοοειδών έναντι του ιού της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών (Lumpy skin disease virus, LSDV), συσχετίζεται με την εμφάνιση σε ένα ποσοστό ζώων, μικρών δερματικών επιφανειακών οζιδίων, που προσoμοιάζουν με τα οζίδια του νοσήματος. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο εμβόλιο επιβάλλουν τη διάκριση των επιζωοτικών (άγριων στελεχών του ιού που προκαλούν επιζωοτία) και εμβολιακών στελεχών του LSDV για την επιτήρηση σε εκτροφές που εφαρμόστηκε εμβολιασμός, ώστε να διασφαλίζεται η στοχευμένη θανάτωση των ζώων που νοσούν. Σκοπός της διατριβής ήταν η αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος του ελληνικού επιζωοτικού στελέχους LSDV, η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων real-time PCR για την επιτήρηση σε εκτροφές που εφαρμόζεται εμβολιασμός και η διερεύνηση της παρεχόμενης παθητικής ανοσίας στους μόσχους. Αλληλουχήθηκε το επιζωοτικό LSDV στέλεχος Evros/GR/15 σε ολόκληρο το γονιδίωμα και ταυτοποιήθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lumpy skin disease (LSD) is a transboundary viral disease of cattle with severe economic impact. Immunization of cattle with homologous live attenuated vaccines poses several diagnostic problems, as it has been associated with adverse reactions resembling disease symptoms. The latter hampers clinical diagnosis and poses challenges in virus identification. The aim of the present thesis was the development of diagnostic methods for surveillance in farms during vaccination campaigns and the study of the maternally derived immunity in calves. In the first part of the thesis the complete genome sequence of the first case of LSD in mainland Europe, was analyzed and studied. The research methodology consisted of NGS sequencing, comparative sequence analysis with other wild type (wt, epizootic) LSDV sequences and identification of target regions for designing primers and probes. Identified regions allocated throughout the LSDV genome resulted in a set of suitable genomic positions for new assa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
DOI
10.12681/eadd/47518
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47518
ND
47518
Εναλλακτικός τίτλος
Lumpy skin disease: development of diagnostic methods for surveillance in farms during vaccination campaigns and study of the maternally derived immunity in calves
Συγγραφέας
Αγιαννιωτάκη, Ειρήνη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Τομέας Κλινικών. Εργαστήριο Διαγνωστικό
Εξεταστική επιτροπή
Δόβας Χρυσόστομος
Μπόσκος Κωνσταντίνος
Κατσούλος Παναγιώτης - Δημήτριος
Μπιλλίνης Χαράλαμπος
Μαρκουλάτος Παναγιώτης
Σιάρκου Βικτωρία
Αγγελοπούλου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ιός της οζώδους δερματίτιδας; PCR πραγματικού χρόνου; Μητρική ανοσία; Αλληλούχιση πλήρους γονιδιώματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
1, xv, 181 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.