Αξιοποίηση αισθητήρων κίνησης για τη διδασκαλία Φ.Ε. στο δημοτικό, μέσω της προσέγγισης μάθησης μέσω παιχνιδιών (game based learning)

Περίληψη

Η έρευνα της παρούσας διατριβής κινήθηκε στον χώρο της Μάθησης μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών με τη χρήση Αισθητήρα Κίνησης Σώματος (Body Movement Sensor Digital Game Based Learning). Το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε ήταν αυτό των Φυσικών Επιστημών και ειδικότερα η θεματική ενότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το βασικό ζητούμενο ήταν να διερευνηθεί σε ικανοποιητικό δείγμα μαθητών κατά πόσο η χρήση αισθητήρα κίνησης σώματος μέσα από ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών στον τομέα των Φυσικών Επιστημών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού διατυπώθηκαν μια σειρά ερευνητικών ερωτημάτων. Αυτά αφορούσαν κυρίως τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο αισθητήρας κίνησης στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών αλλά και στην αύξηση ή μείωση του κινήτρου για μάθηση. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι παράγοντες που αφορούσαν στη συνεργατική μάθηση, στη διασκέδαση μέσα από το παιχνίδι, στην τεχνολογία του αισθητήρα, στα δημογραφικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research lies in the field of Body Movement Sensor Digital Game Based Learning. The cognitive subject concerns the field of Sciences and in particular the thematic unit of Renewable Energy Sources. The main issue that had to be studied was if the use of a body motion sensor through an educational electronic game can have a positive impact on the students’ cognitive level in the field of Science. To achieve this, several research queries had to be explored. These queries mainly concerned not only the potential impact that the motion sensor can have on the cognitive level of students, but also on increasing or decreasing the intrinsic motivation for learning. In addition, through the similar queries raised, the factors involved in cooperative learning, fun through gameplay, sensor technology, demographics, and student views were explored. During this thesis, the LiX + theoretical framework for educational games was developed. The teacher can use it to design educational activ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47446
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47446
ND
47446
Εναλλακτικός τίτλος
Motion sensor technology utilisation for teaching science in primary education through the approach of game based learning
Συγγραφέας
Κανδρούδη, Μαρίνα του Απόστολος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Μπράτιτσης Θαρρενός
Καριώτογλου Πέτρος
Τσιάτσος Θρασύβουλος - Κωνσταντίνος
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Ρετάλης Συμεών
Παλαιγεωργίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών; Αισθητήρας κίνησης Microsoft Kinect
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
296 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)